Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürleri


Dr. Öğr. Üyesi
Çağlar Özer
Deprem Araştırma Merkezi (Arş. Mer. Müd.)

Dr. Öğr. Üyesi
Ensar Ağırman
Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi (Arş. Mer. Müd.)