Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Deprem Araştırma Merkezi

Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü Çat Yolu Mevlana Tenis Kortları Karşısı, Yenişehir; Palandöken/ Erzurum

DEPREM ARAŞTIRMA MERKEZİ

Merkez Bina

SİSTEM ODASI

Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Veri Odası

Yönetimin Mesajı

Doğu Anadolu Bölgesindeki yer bilimi problemlerine çözüm bulmak amacıyla 1989 yılında kurulan Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi, sismik risk ve tehlikenin belirlenmesi ve çok disiplinli bilimsel çalışmalar yürüterek (Jeofizik, Jeoloji ve İnşaat Mühendisliği) hizmet sunmayı hedeflemektedir. Bilimsel tecrübe ve teknolojik imkanlardan yararlanarak doğal afetlere bağlı can ve mal risklerini en aza indirgemek, doğal afetler konusunda yerel yönetimlere destek olmak ve yerel halkın bilinçlendirilmesi için çalışmalarda bulunmak en önemli hedeflerimizin başında gelmektedir. Uluslararası standartlarda araştırma laboratuvarı, sismometre ve yazılımlara sahip olan merkezimizde sismoloji ve deprem mühendisliği alanında bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. Bölgesel deprem gözlem istasyon ağı ile kaydedilen verileri 7/24 anlık izleyip  analiz ederek bölge halkının ihtiyaç duyduğu bilimsel bilgiyi ölçümlere dayalı olarak kaynağından sağlayarak, Türkiye'nin diğer bölgeleri için rol-model olacak üniversite/kamu/yerel yönetim işbirliği modelini Doğu Anadolu Bölgesinde hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi bünyesinde Rektörlüğe bağlı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 2809 sayılı kanunun teşkilat yönetmeliklerine uygun olarak, konusunda bilimsel araştırmalar yapmak üzere "DEPREM ARAŞTIRMA MERKEZİ" adı altında kurulmuş bir birimdir. Doğu Anadolu Bölgesinde başta deprem olmak üzere, heyelan gibi doğal afetlerle ilgili bilimsel araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, tarihsel ve teknolojik dönemlerdeki verileri toplamak, geleceğe yönelik olarak değerlendirmek, doğal afetlerin zararlarını en aza indirme ve erken uyarı konularında araştırma yapmaktadır.

Misyon ve Vizyon

Merkezimizin vizyonu, doğal afetlerin oluşum mekanizmalarının ve doğurabilecekleri hasarların tamamen anlaşıldığı bir bilgi düzeyine ve tüm risklerin düşünüldüğü bir afet yönetim sistemine ulaşmaktır. Misyonumuz, deprem ve diğer afetlerle ilgili akademik çalışmalar yaparak, toplumda farkındalık ve hazırlık refleklerinin uyanık tutulması ile afet zararlarının azaltılması için çeşitli iletişim yolları ile elde ettiği güncel bilgileri toplumla paylaşmaktır.