Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

.

.

Dekanın Mesajı

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi web sayfasına hoş geldiniz. Web sayfamızda fakültemiz hakkında kısa tanıtıcı bilgiler, fakültemizin akademik yapısı, müfredatı, uygulanan yönetmelik/yönergeler ve bilimsel faaliyetler hakkında kısa bilgiler bulacaksınız. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; ismini taşımakla gurur duyduğumuz Atatürk’ün çizdiği yolda ilerleyen çağdaş bir eğitim kurumudur. Fakültemiz; değerli akademisyen kadrosu, sahip olduğu cihaz, ekipman ve laboratuvar olanakları ile ülkemizdeki diş hekimliği fakülteleri içerisinde ilk sıralarda yer alır. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 40 yılı aşkın bir süredir öğrenci eğitimi ve hasta tedavi hizmetleri sunmaktadır. Diş hekimliği mesleği, bilim ile sanatın iç içe olduğu, eğitimi ve uygulaması zor mesleklerden biridir. Öğrencilerimizi bu mesleğe hazırlarken amacımız; kaliteli bir eğitim vermenin yanı sıra, onların çağdaş bireyler olarak eleştirel düşünce ve bilimsel anlayışa sahip, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, mesleğinde başarılı ve rekabete açık olmalarını sağlamaktır. Bunların başarılabilmesi için gençlerimizin mutlu bir öğrencilik döneminden geçmeleri gerekir. Bizim tüm çabamız onlara bu ortamı sunmaktır. Fakültemizde; ağız diş sağlığı alanındaki tüm teknolojik yenilikler ve sağlık sektöründeki gelişmeler yakından takip edilir. Hasta memnuniyetine büyük önem verilir ve yapılan tedavilerin kalitesi ön planda tutulur. Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve kurumlar arası rekabet ortamında var olmak için, planlama çalışmaları ve kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması gerekir. Fakültemizde; mali ve fiziki kaynaklarla, insan kaynaklarını daha verimli ve etkin hâle getirmek, kurumsal ve akademik anlamda gelişmeleri hızlandırmak için çalışılmaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; üniversitemizin 6. fakültesi olarak 11 Şubat 1971 tarihinde 6990 sayılı kanuna ek 1577 sayılı kanunla kuruldu. Fakülte dekanlığına; Tıp Fakültesi KBB öğretim üyesi Prof. Dr. Tali URAL (11.02.1971 - 29.04.1971) vekâleten atandı. Diş Hekimliği Fakültesi kuruluş yıllarında Numune Hastanesi Şerif  Efendi Polikliniği’nde hizmet verdi. Şerif  Efendi Polikliniği zamanla fakültenin ihtiyaçlarını karşılayamaz hâle geldi. Bunun sonucunda Diş Hekimliği Fakültesi 25.01.1974 tarihinde Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin doğu blokunun 1. katına taşındı. Diş Hekimliği Fakültesinin üniversite yerleşkesi içerisindeki binasının temeli 1975 yılında atıldı. Fakültemiz 5 Kasım 1979 tarihinde üniversitemiz yerleşkesindeki kendi binasına taşındı. Zamanla artan sağlık hizmetleri talebini karşılamak ve yeniden yapılandırılan anabilim dallarının  ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla,  1999 ve 2015  yıllarında  mevcut binanın yanına ek binalar yapılmıştır.
Fakültemizde 27 profesör, 7 Doçent, 25 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 59 öğretim üyesi ile 106 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Misyon ve Vizyon

VİZYON  Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak, bilimsel çalışmalar ve araştırmalarda, ulusal ve uluslararası düzeyde kendini kabul ettirmiş, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip bir fakülte olmayı hedeflemekteyiz.Bir diğer hedefimiz, öğrenciler ve akademisyen adayları tarafından öncelikle tercih edilen bir fakülte olmaktır. Fakültemizde üst düzey eğitim verilerek yetişen diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler her yerde aranan ve tercih edilen kişiler olmalıdır.Hasta tedavisi ve topluma verilen hizmetteki hedefimiz; etik değerlere saygılı,hasta haklarına duyarlı, hizmet kalitesine özen gösteren ve hasta memnuniyetini ön planda tutan, koruyucu hekimlik ve tedavi hizmetleri alanında ülkemizde lider bir kurum olmaktır.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, tüm paydaşları ile karşılıklı etkileşim içerisinde olan, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık, çalışanların memnuniyetini sağlayan, mensubu olmakla gurur duyulan bir kurum olmayı benimsemektedir.
MİSYON Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; kendi değerlerini özümseyen, evrensel değerlere açık, iyi eğitim almış, eleştirel düşünceye ve bilimsel anlayışa sahip, sorgulayıcı, özgür düşünen, görevine bağlı, etik değerlere saygılı, mesleğinde başarılı, rekabete açık diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştiren, topluma ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında üst düzey sağlık hizmetleri sunan bir kurumdur.