Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 25240 Erzurum https://twitter.com/ATAECZACILIK
http://www.atauni.edu.tr/eczacilik-fakultesi

ECZACILIK

Fakültesi

Devamı

DEKANIN

Mesajı

Devamı

14 MAYIS 2017

Eczacılık Günü Kutlamaları

Devamı

DRD2017

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development

Devamı

2018-2019 EĞİTİM DÖNEMİ

Önlük Giyme Töreni

Devamı
2017-2018 BAHAR DÖNEMİ VİZE PROGRAMI
2018-03-14
BÜTÜNLEME SINAVLARI
2017-05-27
BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI
2017-05-22
Tüm Duyurular

Tarihçe

---- Fakültemizin kurulması Bakanlar Kurulu’nun 30.05.1997 tarih ve  97/9535 sayılı kararnamesi ile kararlaştırılmış olup, bu karar 04.07.1997 tarih  ve 23039 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonra  25.08.1997 tarih ve 7890-16213 sayılı kararname ile Eczacılık Fakültesi Dekanı  atanmış, kuruluş çalışmalarına fiilen başlanmıştır. 1998-1999 eğitim-öğretim  yılından itibaren fakültemize öğrenci alınmaktadır. 2018 Haziran ayı itibariyle Eczacılık Fakültesi 16. mezunlarını vermiştir. ---- Eczacılık Fakültesinde Temel  Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ve Eczacılık  Teknolojisi Bölümü olmak üzere 3 Bölüm ve bunlara bağlı olarak Analitik Kimya,  Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmakognozi, Farmasötik Toksikoloji,  Farmasötik Kimya, Farmakoloji, Farmasötik Botanik, Eczacılık İşletmeciliği,  Klinik Eczacılık ve Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalları bulunmaktadır. ---- Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Avrupa Birliği standartlarında, Bologna sürecini tamamlamış 5 yıllık lisans programı, yüksek lisans/doktora programları, araştırma-geliştirme çalışmalarına devam etmektedir. Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans eğitimi için Ocak 2016 tarihinden Ocak 2022 tarihine kadar altı yıllık Tam Akreditasyon almaya hak kazanmıştır. Türkiye'de akreditasyon alan ilk 10 Eczacılık Fakültesinden biridir. Avrupa Birliği uyum süreci içinde Türkiye Cumhuriyeti Eczacılık Fakülteleri’nin Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile uyum sağlama çalışmaları sonucunda eğitim-öğretimin standardize edilebilmesi için Türkiye’deki Eczacılık Fakülteleri Dekanlarının oy birliği ve YÖK'ün onayı ile 2015 yılında uygulamaya başlanılan “Eczacılık Fakülteleri Çekirdek Müfredatı Programı (EZÇEP2015)”çerçevesinde eğitim-öğretim yapılmaktadır. ---- Fakültemiz öğrencilerinin eczane uygulamalarını öğrenebilmeleri amacıyla Mesleki Beceri Laboratuvarında Ecz. Hasan Fehmi ALTINTAŞ Eczanesi ve Ecz. Erdal GÜZEL Eczanesi adlarında olmak üzere iki adet Simülasyon Eczanesi Temmuz 2018 tarihinde kurulmuştur. Simülasyon Eczanelerimiz sayesinde, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılından başlamak üzere öğrencilerimize staj ve diğer eczane uygulamalarına katkı sunulmaya başlanmıştır. 

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ 
İlacın araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesinden hastaya ulaştırılmasına kadar geçen tüm aşamalarda etkin görev ve sorumluluklar alan; kimyasal/doğal kaynaklı ilaç ve ilaç dışı sağlık ürünlerinin akılcı kullanımı ile sağlık konusunda danışmanlık yapan;  etik değerlere bağlı; gelişmeye ve öğrenmeye açık eczacılar yetiştirmek,
Üniversite, toplum ve endüstri işbirliği ile ülkemizde ve bölgemizde ihtiyaç duyulan toplum sağlığına yönelik akademik ve sosyal faaliyetlerde bulunmaktır.  

VİZYONUMUZ 
Uluslararası düzeyde eğitim programlarını fakültemizde oluşturmak,
Eczacılık alanında, ülkemizdeki öncü fakültelerden biri olmak,
Bölgemizdeki tıbbi ve aromatik bitkilerin bölge ekonomisine kazandırılmasına yönelik akademik çalışmalar yapmak,
Bölgemizdeki sağlık problemlerine yönelik akademik araştırmaların sayısını artırmaktır.

HEDEFİMİZ
Ulusal ve uluslararası yetkinliğe sahip, yenilikçi bir yaklaşımla eczacılık eğitimi veren, etkili iletişim becerilerini kullanan, doğru karar alıp uygulayan, yaşam boyu öğrenme ve öğretmeyi ilke edinmiş girişimci eczacılar yetiştiren; çağdaş eğitim ve araştırma stratejileri oluşturan önder bir fakülte olmaktır.

Öğrenciler

Tanıtım

Kulüplerimiz

Alt Etik Kurul

FAKÜLTEMİZ

Haberler

Haberler 2017

Haberler 2018

Haberler 2016

Anket Sonuçları

Yönergeler-Uygulama Esasları

Eczacılık Fak. Staj Belgeleri

Atatürk Üniv. Eczacılık Fak. Önlük Giyme Törenleri

Eczacılık Fak. Mezuniyet Törenleri

Paydaşlarımız