Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bakanlar Kurulu’nun 01/02/2010 tarihinde almış olduğu karar ve bu kararın 26.02.2010 tarih 27505 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla kurulmuştur  Atatürk Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü öğrencilerin eğitimi 2010 yılına kadar Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri tarafından yürütülmekteydi. Yukarıda bahsedilen tarihten itibaren, 01/07/2010 tarihinde yapılan Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısı ile “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği”nin 4. ve 7. maddeleri uyarınca, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü etkinlikleri sürdürülen Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’ne bağlı tüm Ana Bilim Dalları ve Bilim Dallarının, Yükseköğretim Kurulunun 13/07/2010 tarih ve 23699 sayılı yazıları doğrultusunda Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne aktarılması uygun görülmüştür. Bu karar doğrultusunda, enstitümüze devredilen bilim dallarında yapılan tüm lisansüstü etkinliklerde ve eğitim alanında yapılan tüm tezlerde belirli bir ulusal ve uluslar arası standardın yakalanması amaçlanmıştır. Yerli ve Yabancı uyruklu öğrenci sayısı hızla artan enstitümüzde, Atatürk Üniversitesi Lisansüstü programlarının yürütülmesinde üniversitemiz “Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esas alınmıştır.                

Misyon ve Vizyon

  HEDEFİMİZ: Lisans düzeyinde dört yıllık öğretim yapan eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilere eğitim bilimleri, sosyal bilimler eğitimi ve fen bilimleri eğitimi alanlarında gerekli dersler ve etkinlikler bilimsel vizyon ve akademik yeterlik kazandırmaktır MİSYONUMUZ: Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün temel misyonu, evrensel bilgi birikimine dayalı bilimsel eğitim öğretim ve araştırma etkinlikleri aracılığıyla lisansüstü düzeyde sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlara duyarlı, akademik yeterliğe sahip araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir. VİZYONUMUZ: Ulusal ve son yıllarda hızla ivme kazanan uluslararası düzeydeki eğitim ve öğretim programlarıyla, ortaklıklarıyla, düzenlediği bilimsel ve akademik etkinliklerle yurt içinde ve yurtdışında öncü olarak kabul edilen bir kurum olmaktır.