Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Erzurum Meslek Yüksekokulu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ERZURUMSPOR

12.12.2018

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Yönetimin Mesajı

...

Tarihçe

    Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu 1977 - 1978 Öğretim Yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Erzurum Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde gece öğretimi yapmak üzere 10 Mart 1978 tarihinde açılmış ve Teknik Bilimler Birimi bünyesinde Yapı-İnşaat, Elektrik Makineleri Tamir Bakım ve Onarımı, Makine-Motor, Sosyal Bilimler Birimi bünyesindeki Sevk ve İdare, Pazarlama Bölümlerinde Yay-Kur Açık Yükseköğretimden aktarılan 321 öğrenci ile öğretime başlanmıştır. 1980 yılına kadar unvansız mezun olan öğrencilerimizden Teknik Bilimleri bitirenlere "Tekniker" Sosyal Bilimleri bitirenlere ise "Meslek Elemanı" unvanı verilmesi Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunca kararlaştırılmıştır. Ön kayıtla öğrenci alınarak 1980-1981 Öğretim Yılından itibaren Elektrik, Elektronik (1981-1982 Öğretim Yılında kaldırıldı.) İnşaat, Makine Resmi Konstrüksiyonu, Motor ve İşletme-Muhasebe bölümleri olmak üzere 6 bölüm halinde öğretim devam ettirilmiştir.41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1982 yılında Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlandıktan sonra Yükseköğretim Kurulunca yeni bir düzenleme ile isim değişikliği yapılmış, bölüm olarak adlandırılan birimler bölümler içinde "Programa" dönüştürülmüştür. Yüksekokulumuz Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşke içerisinde 35700 m2 lik alan üzerine kurulmuş A, B Bloklar ile C ve D Blok atölyeler ve laboratuvarlardan oluşmaktadır. Ayrıca 2017 de inşaatı bitmiş olan rekreasyon ve rehabilitasyon maksatlı,1980 m2 kapalı alanlı Manej ve 300 m2 at ahırlarına sahip Atcılık ve at antrenörlüğü bölümü de eğitime başlayacaktır. Öğrenci sınıf ve atölyeler toplam alanı 6200 m2 dir. Kuruluşundan bugüne kadar yaklaşık 10.000 öğrenci mezun olmuştur.Okulumuzun kuruluş amacı, ülkemizin kalkınmasında yeni teknolojilerin geliştirilmesinde ve uygulama safhasında ihtiyaç duyulan pratiğe yönelik ara elemanı yetiştirmektir. Erzurum Meslek Yüksekokulu her geçen yıl akademik kadrosunu genişleterek hedefine doğru ilerlemeye devam ediyor. Bugün 6 profesör, 5 Doçent, 24 Doktor Öğretim Üyesi, 30 öğretim görevlisi, 5 okutman, 1 araştırma görevlisi , 3 uzman, 34 idari personel ile öğrencilerin tam donanımlı olarak mezun olmaları için özveri ve fedakarlıkla görev yapmaktadırlar.   

Misyon ve Vizyon

MİSYONUMUZ (öz görevimiz): Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak yeni teknolojilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında ihtiyaç duyulan mesleklere yönelik güncel değişimlere ayak uyduran, temel mesleki donanıma sahip, temel ve sosyal bilimler konusunda gerekli altyapıyı kazanmış, beşeri ilişkilerde iletişim becerisine sahip, lisans eğitimi almaya yetecek mesleki alt yapıyı kazanmış, mesleki etik bilincine sahip, yurdunu, milletini her şeyden çok seven nitelikli teknik ve meslek elemanları yetiştirmektir.VİZYONUMUZ: Erzurum Meslek Yüksekokulu, eğitim- öğretimde mümkün olabileceği kadar mükemmeliyeti hedeflemiştir. Ulusal çerçevede tanınan, ülkemiz standartlarında, çağdaş yenilikleri takip eden ve yenilikleri öğretim tekniklerine uygulayan, ve uygulamaları ile diğer Meslek yüksekokullarına öncülük eden ve örnek alınan bir eğitim kurumu olmak.