Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

KOÇ ÜNİ. REKTÖRÜ UMRAN İNAN BERABERİNDEKİ HEYETLE FAKÜLTEMİZİ ZİYARETİ

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. ÖMER ÇOMAKLI FAKÜLTEMİZİ ZİYARET ETTİLER

ALTYAPI ÇALIŞMALARI

FAKÜLTEMİZ ALTYAPI YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

KİMYA OLİMPİYATLARI

EĞİTİMLERİNİ FAKÜLTEMİZDE TAMAMLAYAN TÜRK KİMYA OLİMPİYAT TAKIMI

Dekanın Mesajı

Daha önce Fen-Edebiyat Fakültesi olarak hizmet veren kurumumuz, 17 Eylül 2008 tarihinde Bakanlık Kurulu kararıyla Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi’ne dönüştürülmüştür. Toplam 6 bölümden oluşan Fen Fakültemiz, mevcut alt yapısını ve öğretim elemanlarının deneyimlerini ve uzmanlık alanlarını da dikkate alarak, yerel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçların gerektirdiği anlamda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Araştırma alanları olarak, organik sentez, biyoteknoloji, gen teknolojisi, enerji transferi, Nano Aygıt Üretim ve Karakterizasyon, X-Işını Floresans Spektroskopisi, astrofizik, nanoteknoloji vb. gibi konularda yoğunlaşmaktadır.


 Bilimin tarihi süreç içinde fikirlerin ve deneyimlerin birbirine eklenmesiyle ve gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde karşılıklı etkileşimle gelişebileceğinin bilinci içinde, ulusal ve uluslararası düzeyde proje, seminer, kongre vb. bilimsel faaliyetleri sürekli desteklemek ve uygulamak en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bugüne kadar fakültemiz ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilimsel faaliyete imza atmış, bundan sonra da bu aktivitelerini artırarak yoluna devam edecektir.


 Fakültemiz akademik yapılanmasını tamamlamış ve ülkemizin en köklü fakültelerinden biri olarak; Astronomi ve Astrofizik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri ile 144 akademik eleman, 42 idari personel ve 856 lisans ile 267 yüksek lisans, 578 doktora yapan öğrenci potansiyeli ile bilim hayatımıza ve yükseköğrenime çok önemli katkılar yapmaktadır. Bugüne kadar binlerce Bilim İnsanı yetiştiren fakültemiz, Türkiye’nin her yerinden eğitim vermek üzere öğrencileri beklemektedir. Dünya standartlarında araştırma laboratuvarlarına ve cihazlara sahip olan, laboratuvar uygulamaları, doğada yerinde inceleme, multimedya donanımlı görsel-işitsel araç-gereçlerden azami ölçüde yararlanılan fakültemizde öğretim görmek bir ayrıcalıktır.


 Web sayfamızda Fakültemiz ile ilgili, merak ettiğiniz, pek çok bilgiyi bulacağınız ümidiyle, ziyaretiniz için teşekkür ederim.

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi bünyesinde 17 Kasım 1958 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi kurulmuştur. Fen Grubunda, Matematik-Fizik Bölümü ve Tabii İlimler Bölümü olmak üzere iki bölüm; Edebiyat Grubunda ise Türk Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı ile İktisat ve İşletmecilik Bölümleri olmak üzere beş bölüm vardı. 1958-1959 öğretim yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı 5, Fransız Dili ve Edebiyatı 4 ve Alman Dili Edebiyatı 1 olmak üzere toplam 10 öğrenci alarak lisans eğitimine başlamıştır. Fen Grubu ise Ziraat Fakültesinin FKB derslerinin yürütülmesini üstlenmişti. Kurulduğu yıllarda, bugünkü Şair Nefi Ortaokulunda faaliyetlerini sürdüren Fen-Edebiyat Fakültesi 1962-1963 öğretim yılı başında şu andaki kampüs içerisinde yer alan kendi binalarına taşınmıştır. 1969 yılında, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve İşletme Fakültesi olmak üzere üç ayrı fakülteye ayrılmıştır. Biyoloji, Jeoloji, Fizik, Kimya ve Matematik şeklinde beş ayrı bölüm halinde organize olan Fen Fakültesi ise, 1970-1971 öğretim yılında da ilk kez Biyoloji Bölümüne 37 ve Matematik Bölümüne 96 öğrenci alarak lisans düzeyinde eğitim ve öğretime başlamıştır. 20 Temmuz 1982 tarih ve 2547 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile Üniversiteler yeniden örgütlenirken Fen ve Edebiyat Fakülteleri de tekrar "Fen-Edebiyat Fakültesi" adı altında birleştirilmişlerdir. 17 Eylül 2008 tarih ve 2008/14169 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Fen-Edebiyat Fakültesi kapatılarak, Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi yeniden kurulmuştur. 18.03.2009 tarihli Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu`nun kararı ile Fakültemiz bünyesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Astronomi Astrofizik bölümleri açılmıştır.   

Misyon ve Vizyon

Fakültemizin misyonu, Temel Fen Bilimleri alanında,  bilimin prensip ve işleyişini kavramış, analiz ve sentez yoluyla olayları irdeleme yeteneği kazanmış, problem çözme yöntemlerine vakıf, söz konusu bilimler ile hayatın diğer alanları arasında bağlantı kurabilen; insanlığın ortak değerlerini paylaşan, eleştirel düşünceye sahip, beceri ve motivasyonunu güçlendiren; sürekli değişen dünyada, bilimsel anlayışa bağlı, çağdaş, sorgulayıcı, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, sosyal ilişkilerde aktif, demokratik ilkeleri özümsemiş, hoşgörü sahibi, farklı kültürler ve değerler karşısında objektif kriterlerle karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yapabilen, bilgi ve tecrübelerini ülke ve insanlık alemi ile paylaşmayı benimseyen bireyler yetiştirmektir. Fakültemizin vizyonu, yerel, ulusal ve uluslararası problemlerin çözümüne yönelik çağdaş bir eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti yürütmektir.Misyonumuz (Öz Görevimiz)Fakültemizin misyonu, Temel Fen Bilimleri alanında,  bilimin prensip ve işleyişini kavramış, analiz ve sentez yoluyla olayları irdeleme yeteneği kazanmış, problem çözme yöntemlerine vakıf, söz konusu bilimler ile hayatın diğer alanları arasında bağlantı kurabilen; insanlığın ortak değerlerini paylaşan, eleştirel düşünceye sahip, beceri ve motivasyonunu güçlendiren; sürekli değişen dünyada, bilimsel anlayışa bağlı, çağdaş, sorgulayıcı, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, sosyal ilişkilerde aktif, demokratik ilkeleri özümsemiş, hoşgörü sahibi, farklı kültürler ve değerler karşısında objektif kriterlerle karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yapabilen, bilgi ve tecrübelerini ülke ve insanlık alemi ile paylaşmayı benimseyen bireyler yetiştirmektir.Vizyonumuz (Öz Ülkümüz)Fakültemizin vizyonu, yerel, ulusal ve uluslararası problemlerin çözümüne yönelik çağdaş bir eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti yürütmektir.