Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Genel Sekreter Yardımcıları


Gen. Sek. Yrd.
Aras Ünsal
Genel Sekreterlik (Gen. Sek. Yrd.)

Öğr. Gör.
Emre Yaylalı
Genel Sekreterlik (Gen. Sek. Yrd.)

Gen. Sek. Yrd.
Mevlüt Yıldız
Genel Sekreterlik (Gen. Sek. Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi
Sadık Erdoğan
Genel Sekreterlik (Gen. Sek. Yrd.)