Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Dekanın Mesajı

İnsanın duyuş, düşünüş ve davranışlarını ulusal ve evrensel ortak değerlerin süzgecinden geçiren üniversiteler, kuşkusuz zihinsel ve sezgisel hünerin gelişimini yaratıcı ve aktarıcı tarzda biçimlerdiren eğitim kurumlarıdır. Yorum, sentez ve yaratıcı düşünce etkinliğine yaptığı kazanımlarla toplumların yeniden düzenlenişinde etkin-itici bir güce sahip olan üniversitelerin, yaşam içindeki değişen koşullara yanıt verebilen ve yaşamsal olanakları sağlıklı ve refah düzeyine ulaştırmaya odaklı bir misyona sahip oldukları da söylenebilir. Çağdaş üniversite algısının parametreleri olan bu özellikler temelde insanın yarınına katma değer kazandıracak bilgi, anlam ve değer üretimiyle, nitelikli insan yetiştirmeyi amaç edinmektedir.  Şöyle ki günümüz dünyasında uygar olmanın; çağı okuyup algılayabilmenin ve çağın gerektirdiği koşullara ayak uydurabilmenin yolu da bu parametrelerin uygulanabilirliğiyle ölçülmektedir. Çağdaş eğitimin bir gereği olarak ilgi, gereksinim ve yetenekleri odak olarak kabul eden fakültemizin de varlık nedenini bu temel parametreler üzerine inşaa ettiğini söylemek yerinde olacaktır. Atatürk üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eğitimin çağdaş değerlerini benimseme ve onları işler hale getirme noktasında ideal olana her geçen gün daha da yaklaşmaktadır. Bugün yüzlerce mezunu ile hem yurt içinde, hem de yurt dışında akademik ve sanatsal etkinliklerde yer alıp, birikim ve deneyimlerini kazanıma dönüştüren fakültemiz, mevcut 74 akademik kadrosu ve 618 öğrencisiyle de geleceği daha sağlam kuşatabilmenin arzusunu gütmektedir. Bu arzu çağdaş dünyada var olabilmenin itici gücüdür. Öğrencilerini özel yetenek sınavı ile kabul eden fakültemizin 18 yıllık eğitim-öğretim programı sanatın müzik, resim, grafik, sahne Sanatları, Sinema, Heykel, Geleneksel Türk El Sanatları, Temel Eğitim,Tekstil ve Moda Tasarımı, Seramik ve Fotoğraf gibi alanlarını kapsamaktadır. Özellikle ülkemizin sanat dağarcığına hem sanatsal yaratılarla katkıda bulunmayı, hem de nitelikli insan kazandırmayı amaç edinen fakültemiz, bölgemizdeki sosyal ve kültürel dokuya da pozitif etkilerde bulunmayı sürdürecektir. Aracımız çağdaş eğitimin parametreleri, amacımız ise insanlık ailesine değer üretiminde bulunmaktır. Message of Dean Universities, educating students in terms of national and international values, are undoubtedly education institutions that form the development of mental and intuitional thinking in a rationalistic and creative way. It is also possible to say that Universities, having the power to have a wide impact on the regulation of the society with contributions to interpretation, synthetic and creative thinking, have the mission based on the fact that they can keep up with the changes of the era and can raise the level of prosperity of the society. These peculiarities, which are the parameters to be a modern university, fundamentally aim at well- trained and qualified individuals and the formation of knowledge, sense and value. That is, to be modern, to comprehend the spirit of the era and to keep up with the changes of the era is possible with the application of these parameters. It is true to indicate that our faculty, perceiving interest, needs and skills as the focus of the modern education, bases its presence on these parameters. Ataturk University Faculty of Fine Arts reaches to the ideal day by day in terms of the acceptance of the modern values of education and their application. Today, our faculty, arranging and participating in academic and artistic organizations both at home and in the world, desires to lay the foundations of the future with its 74 academic staff and 618 undergraduates. This desire is the stimulus of the presence within the modern world. The 18-year education programme of our faculty, selecting its students with special aptitude tests, involves the branches of art which are music, drawing, graphic, the arts of stage and screen, sculpture, traditional Turkish handicrafts, the main education, the design of textile and fashion, ceramics and photograph.

Tarihçe

               Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ,11.07.1992 tarih 21281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3837 sayılı Yüksek Öğrenim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 kanun hükmündeki kararnamenin değiştirilerek yapılması hakkında karar gereğince ,16.07.1993 tarih ve 2703 sayılı kararı ile kurulmuştur . 1994-1995 eğitim –öğretim yılından itibaren aşamalı olarak eğitim –öğretime başlamış olan fakültede yer alan bölümler ,bölümlere bağlı sanat ve ana dalları ile eğitim öğretime başlamış olan fakültede yer alan bölümler , bölümlere bağlı sanat ve ana sanat dalları ile eğitim öğretime başlama yılları şöyledir.   1. Resim Bölümü (1994-1995) 2. Grafik Bölümü (1994-1995 ) 3. Heykel Bölümü (2000-2001) 4. Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü a: Tezhip Ana sanat Dalı (1994-1995) b: Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Ana Dalı ( 1994-1995 ) c: Eski Yazı Ana sanat Dalı d:Eski Çini Onarım Ana sanat Dalı e: Cilt Ana sanat Dalı 5. Müzik Bilimleri Bölümü (1995-1996) 6. Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana sanat Dalı 1. Oyunculuk Sanat Dalı (1995-1996) 2. Dramatik Yazarlık Sanat Dalı (1995-1996) 3. Sahne Tasarımı Sanat Dalı (1995-1996) 7. Temel Eğitim Bölümü (1999-2000) 8. Seramik Bölümü a: Seramik Ana Sanat Dalı b: Cam Ana Sanat Dalı 9. Sinema Tv – Bölümü 10. Fotoğraf Bölümü      11.Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü 2003- 2004 eğitim öğretim yılında , Fen Edebiyat Fakültesine bağlı iki geçici binada eğitim – öğretimi sürdürmüş olan fakülte,Haziran ayında binalardan birini teslim etmiş ve kısmen tamamlanmış olan binada kendisine ait binaya bazı bölümleri taşımıştır . History Ataturk University Fine Arts Faculty was opened on the 16th of July, 1993, with the written decree of 2703th issue, according to the decision based on the change of decree of 47th issue about the 3837th issue, The Council of Higher Education, which was published in Official Gazette in 11th of July, 1992 The faculty started educating gradually after 1994 with divisions and the departments of art connected with these divisions. The courses were conducted within the building of Science-Literature faculty for a short time between “2003-2004” and the divisions and departments were in this faculty. Then, the divisions and departments moved to The Fıne Arts Faculty’s new building, partly constructed, in June, 2010.  

Misyon ve Vizyon

Misyon: Düşünce ve değer bakımından evrensel nitelikte,Kültürümüze ve dünyaya sanat yoluyla çağdaş yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Mission: To educate students in a way that they will become modern, creative individuals who are respectful to the ethics of culture and universal values in terms of art. Vizyon: Uluslararası düzeyde tercih edilen,sanatsal çekim merkezi olmayı ve sanatın toplumda yaygınlaşmasını bir eğitim kurumu olmaktır. Vision: To be a faculty which is an internationally preferred art center pointing art out to the society DEĞERLER: 1.Evrensel,akademik ve etik değerlere bağlı kalmak. 2.Adil,şeffaf ve hukuka saygılı olmak, 3.Katılımcı,paylaşımcı ve çok sesli olmak. 4.Cumhuriyetin temel değerlerinden ödün vermemek. 5.Üstün sorumluluk anlayışını geliştirerek,eleştirel,yaratıcı ve özgün düşünceyi yüceltmek. Values: 1.To be devoted to academic and ethical values 2.To be respectful to the law, and to be fair and temperate 3.To be participatory, helpful and objective 4.Not to make any concessions in terms of the fundamentals of the republican regime 5.To develop the consciousness of responsibility and to emphasize the importance of critical, creative and original thinking