Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

EK BİNA AÇILIŞI

15 Temmuz Milli İrade Derslikleri Açılışı Yapıldı

ÇALIŞTAY

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK ÇALIŞTAYI

Devamı
2018- YKS Yüksekokulumuz Programlarının Merkezi Yerleştirme Taban Puanları
2018-10-08
Tüm Duyurular

Yönetimin Mesajı

Günümüz koşullarında istihdam olanakları olan, bilgi ve beceri ile donatılmış profesyonel bir mesleği temsil etmek son derece önemli.Yüksekokulumuz, sosyal ve teknoloji ile ilgili programları olan yeni ve yeniliğe açık bir yüksekokuldur.Başlangıçtaki hedeflerimiz siz değerli gençlere mesleki bilgi ve becerinin yanı sıra, toplumsal bakış açısı geliştirmek, iletişim becerileri yüksek, insanı tanıyan ve değer veren, etik değerlerle davranabilen gençler olmanıza katkı vermektir.Mevcut bölümlerimiz ülkemizde artmakta olan kurum ve kuruluşlarının gereksinimine yanıt verecek nitelikli personel yetiştirmeye yöneliktir. Kısa sürede yaşama hazırlanmanın getireceği yararlılığın yanı sıra, üniversitelerin lisans programlarına devam etme olanağı da bulunmaktadır.Ülkemizin geleceği siz sevgili gençlere, vazgeçilmez bir değer olan sağlığın emanet edilmesi, çağın olmazsa olmazı teknoloji ve bilimin kazandırılması yüksekokulumuzun gururu olacaktır.  Prof.Dr. Kenan YAKUT Yüksekokul Müdürü
  

Tarihçe

Horasan Meslek Yüksekokulu 2009 yılı onay müracaatına sahip olmakla birlikte, 2012 yılından beri altı aktif bölüm ve yedi programla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Ana kampüsünde yeterli sayıda derslik, laboratuvar ve uygulama alanları olan bir meslek yüksekokuludur. Kurulduğu günden bugüne 1100 civarında mezun öğrenci vermiştir. Meslek yüksekokulumuzun; Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Raylı Sistemler, Özel Güvenlik ve Koruma, Posta ve Postacılık Hizmetleri gibi programları Atatürk Üniversitesi’nin merkez kampüsünde ve başka bir ilçesinde bulunmayan, Türkiye’nin de sadece on üniversitesinde bulunan nadir programlardır.Bu durum, Horasan Meslek Yüksekokulu’nun diğer meslek yüksekokullarından ayrılarak ön plana çıkmasını sağlamaktadır.

Misyon ve Vizyon

Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksekokulu’nun misyonu genel misyonu ile parelel Atatürk’ün adını taşımanın onuruyla; toplumun ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip yetişmiş   insan gücünü ülkemize kazandırmaktır. Horasan Meslek Yüksekokulu, araştırıcı, sorgulayıcı, problemlere çözüm bulucu düşünce yapısında, değişen dünya koşularında topluma bilgi ve beceri kazandırabilecek, evrensel düşünce ve değerlerine sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı  eleman yetiştirmeyi hedef edinmiştir.  

Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu ise Horasan Meslek Yüksekokulu olarak, 21. yüzyılın hızla değişen bilimsel ve sosyal koşullarına uyum sağlayabilecek, takım çalışmasını benimsemiş, paylaşım kültürüne yatkın, sorumluluklara çok duyarlı, kendi alanında lider bir eğitim kurumu olmayı amaçlamıştır. Aynı zamanda bilgi üreten ve bilgiyi kullanan öğrenci, öğretim elemanları ve tüm çalışanlarıyla, iletişimi yüksek, bulunduğu ortama uyum sağlayan, eleştirebilen, son teknolojiyi en verimli şekilde kullanarak problemlere çözüm sağlayan,  bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.