Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

FAKÜLTE TARİHÇESİ

İslami İlimler Fakültesi 1971 yılında açılmış

Devamı

Dekanın Mesajı

DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİMİZ; Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak, daha iyi yetişmeniz ve dolayısıyla yurdumuza ve milletimize her bakımdan yararlı olmanız ve arzulanan yüksek düzeyde hizmet götürmeniz için gereken her türlü özveride bulunacağımızı hep birlikte göreceğinize, bundan sizlerin de büyük bir güven, sevinç ve mutluluk duyacağınıza inanıyorum. Fakültemizin, zengin, deneyimli ve seviyeli eğitim ve öğretim elemanlarıyla sizleri bağrına basacağını, sizleri, bir aile yuvası sıcaklığı içinde, gittikçe karmaşıklaşan ve o ölçüde güç ve çözümlenmesi çetinleşen sorunların yaşanmasına yol açan dünyamızda, yalnız milletimizin değil tüm insanlığın mutluluğuna kapı aralayacak biçim ve nitelikte yetiştirilmeniz için elinden gelen, maddi ve manevi tüm imkanlarını hayata geçireceğini hep birlikte görerek yaşayacaksınız. Evrensel ve yüce dinimizin zengin ve tüm insanlığı kucaklayan hoşgörülü manevi havasını, aziz milletimizin üstün seciyesiyle birleştirip bütünleştirerek, insanlığın özlemini çektiği bir duygu ve düşünce bütünlüğü içinde yetişmenizi, kendilerine vazgeçilmez bir hedef seçmiş olan tüm öğretim üye ve elemanlarımızdan her zaman yakın ve o ölçüde sıcak ilişkiler kuracağınıza da yürekten inanmaktayım. Fakültemizi, gönül rahatlığı içinde seçip birinci sınıfa gelen tüm öğrencilerimizi de, vermiş oldukları gerçekten doğru bu kararlarından dolayı, bu vesile ile kutluyor, kendilerine hoş geldiniz diyor, yaptıkları bu yerinde tercihlerinin mutluluğunu hep birlikte doya doya yaşayacaklarını müjdeliyor ve kendilerine üstün başarı dileklerimi iletmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Öğretim Yılı`mızın Ülkemiz, Milletimiz, Üniversitemiz ve Fakültemiz için hayırlı, uğurlu ve her bakımdan başarılı geçmesini diliyor, İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak akademik ve idari personelim adına hepinizi gönülden selamlıyorum.  

Tarihçe

İslami İlimler Fakültesi Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 21.11.1969 tarih ve 32 sayılı kararına istinaden, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatının 04.12.1970 tarih ve 16146 sayılı uygundur görüşü ile 12 Mart 1971 tarihinde kurulmuş olup, tedrisata 1971-1972 ders yılında başlamıştır. İslami İlimler Fakültesi 1971 yılında açılmış kendi binasına 1981 yılında taşınmıştır. Fakültenin ilk açıldığı sıralarda öğretim elemanları bir müddet Edebiyat Fakültesinin bir odasında çalışmalarını sürdürmüşler, daha sonra, Tıp Fakültesi Morfoloji binasına geçilmiş, ilk iki yıllık eğitim-öğretim (1971-1973) bu binada sürdürülmüştür. Müteakiben, Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinin zemin katına idare ve sınıflar olarak taşınılmış ve burada 1,5 yıl eğitim-öğretim yapılmıştır. Daha sonra Fakülte idaresi ve akademik personel 1976 yılında İşletme Fakültesi’nin üst katına taşınmıştır. Bu sırada eğitim-öğretim faaliyetleri kısmen Ziraat Fakültesi’nde kısmen de İşletme Fakültesi dershanelerinde sürdürülmüştür. Fakültemiz 1981 yılı başlarında hizmete açılan kendisine ait binada eğitim-öğretim hizmetini sürdürmeye başlamıştır. Eğitim-öğretim faaliyetleri 20 Temmuz 1982’de yayınlanan 42 sayılı kanun hükmündeki kararname ile kurulan İlahiyat Fakültesinde sürdürülmektedir. Halen Fakültede biri eğitim-öğretim binası, diğeri idare binası olmak üzere iki binada eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Fakültede geniş bir içeriğe sahip kütüphane, bilgisayar ve lisan laboratuvarı ile öğrencilerin çağın gerektirdiği metodlarla öğrenim görmelerine çalışılmakla birlikte sosyal yönlerinin gelişmesine katkıda bulunacak çeşitli aktiviteler de düzenlemektedir. Fakülte kuruluş yıllarında üç bölümden oluşmuştur; Tefsir ve Hadis Bölümü Fıkıh ve İslam Hukuku Bölümü İslam Dil ve Edebiyatları Bölümü Daha sonraki düzenlemelerle bölümler şu şekilde yapılandırılmıştır; Kelam ve İslam Felsefesi Bölümü Tefsir ve Hadis Bölümü İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler Bölümü İlahiyat Fakültelerinin yeniden yapılanma sürecinde 1998-1999 öğretim yılı itibariyle bölümlerin yapısı şu şekildedir; Temel İslam Bilimleri Bölümü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Fakültemizde 2009-2010 öğretim yılından itibaren; İlahiyat örgün  ve II. öğretim programlarında eğitim öğretim faaliyetleri devam ettirilmektedir. Kuruluş esnasında Fakültemiz bünyesinde yer alması amaçlanan Enstitüler şunlardır: §         Klasik Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü §         Çağdaş Türk-İslam Kültürünü Araştırma Enstitüsü §         Genel İslami İlimleri Araştırma Enstitüsü §         Türk İslam Sanat ve İlimleri Tarihi Enstitüsü §         Türkiye Dış Türkler Etüdleri Enstitüsü §         Türk İslam Folklör ve Etnografya Enstitüsü

Misyon ve Vizyon

Yerel bazda dış paydaşlarla (yerel medya organları, ilköğretim ve lise düzeyindeki okullar, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatı birimleri, vb.) iş birliği içerisinde din bilimleri alanında objektif bilgilerle halkı aydınlatma sürecinde istihdam edilebilecek personeli dogmatik olmayan, eleştirel ve rasyonel bir düşünceyle yetiştirmektir. Bunun yanında, kütüphanelerimizi dolduran her çeşit kitabı, arşivlerimizi dolduran her çeşit vesikayı çözüp değerlendirebilecek, bütün İslami ilimlerle, klasik ve çağdaş Türk ve İslam kültürüne vakıf; pedagojik şahsiyet kazanmış nesiller yetiştirmek kurumun misyonunu oluşturmaktadır. Ayrıca üniversitelerin farklı alanlarında görev alabilecek akademik eleman adaylarını yetiştirmek de kurumun misyonunu teşkil eder.   Din bilimleri alanında objektif bilgilerle yerel, ulusal ve uluslararası problemlerin çözümüne yönelik çağdaş dini eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti yürütmektir.