Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

HAMZA POLAT MESLEK YÜKSEKOKULU

Meslek Yüksekokulumuzdan bir görüntü

YÜKSEKOKULUMUZDA AĞAÇLANDIRMA

Yüksekokulumuzda ağaçlandırma

MEZUNİYET TÖRENİMİZ

Mezuniyet Törenimiz

BEŞ YILDIZLI MEZUNİYET

Beş Yıldızlı Mezuniyet

YÜKSEKOKULUMUZDA SEMİNER

Ulusal Seminer

YÜKSEKOKULUMUZ TANITIM FİLMİ
2019-08-09
YÜKSEKOKULUMUZDAN BEŞ YILDIZLI MEZUNİYET
2019-06-24
YÜKSEKOKULUMUZDA BAHAR ETKİNLİKLERİ, ÇEVRE TEMİZLİĞİ İLE BAŞLADI
2019-03-28
Tüm Duyurular

Yönetimin Mesajı

Belirli mesleklerde nitelikli insan gücü yetiştirmek ve aynı zamanda öğrencilerimizin hayata hazırlanmasında ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün temininde büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Öğrencilerimizin çağdaş ve evrensel ilkeleri benimseyen, yüksek bilgi ve beceriye sahip bireyler olarak mezun olmaları en büyük arzumuzdur. Dünyadaki yeni gelişmelere paralel olarak, geleneksel değerlerimizden kopmadan bu değişimlere ayak uydurmamız gerekmektedir. Bu anlayış ve inançla, öğrencilerimize sonsuz başarılar diliyoruz. 

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu; Atatürk Üniversitesi Senatosunun 16.01.1995 tarih ve 01 sayılı oturumunda alınan karar neticesine istinaden Yüksek Öğretim Genel Kuruluna teklif edilmiş ve Yüksek Öğretim Genel Kurulu’nun 16.06.1995 tarihli oturumunda incelenmiş ve İspir Meslek Yüksek Okulunun açılmasına karar verilmiştir. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünün İspir Meslek Yüksek Okulu adının İspir Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu olarak değiştirilmesi konusundaki teklifi 29.06.1998 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve Meslek Yüksek Okullarına ad verme hakkındaki 12.03.1998 tarih ve 98.3.43 sayılı Yüksek Öğretim Genel Kurulu Kararı dikkate alınarak, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca İspir Meslek Yüksek Okulu adının İspir Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. 16.06.1995 tarih ve 01 sayılı Yüksek Öğretim Genel Kurulu Kararı ile açılmasına karar verilen İspir Meslek Yüksek Okulu Müdürü  Prof.Dr. Mutlu KUNDAKÇİ'dir.    

Misyon ve Vizyon

Meslek Yüksekokulumuzun öncelikli amacı, vereceği eğitim-öğretim kalitesiyle adından söz edilen, bölgenin ve ülkenin kalkınması ve çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir yüksekokul olmaktır. Evrensel boyutta bilgi üretmek, bilim ufkunu genişletmek, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak, toplumun gelişmesine katkıda bulunacak değişimlere kolayca adapte olabilen aydın ve yaratıcı düşünebilen ve işverenler tarafından aranan mezunlar yetiştirmektir.  Öğrencilerimizin mesleki bilgi, beceri ve kabiliyetlerini azami seviyede kullanarak öğrenmeye ve araştırmaya yönelik üretken bireyler olarak yetişmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. İş  dünyasının   aradığı vasıflarda donanımlı meslek elemanı yetiştirecek, mesleki eğitimde gelişmeleri takip eden, mesleğinde zirveyi gözeten, bilimsel anlayış sahibi, seviyeli ve yenilikçi mezunlar yetiştirmek meslek yüksekokulumuzun öncelikli hedefleridir.