Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

ENSTİTÜ BİNASI

SPORCU ÖLÇÜM MERKEZİ

Enstitümüze ait sporcu performans ölçüm merkezi.

Doktora Öğrencileri Tez Savunmaya Girebilmek İçin Makale Yükümlülüğü Getiren Senato Kararı
2019-07-10
Tüm Duyurular

Tarihçe

            Ülkemizde kış sporları alanında ilk ve tek olma ayrıcalığını kazanan Enstitümüz Bakanlar Kurulu’nun 25.01.2016 tarih ve 2016/8562 sayılı kararı ile Üniversitemizde Kış Sporları Enstitüsü kurulması kararı alınmış ve 8 Nisan 2016 Tarihli ve 29678 Sayılı Resmî Gazete' de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir. 22.09.2017 tarih ve 2017/10975 bakanlar kurulu kararı ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Kış Sporları Enstitüsünün adı Kış  Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü olarak adı değiştirilmiştir.          Kış Sporları Enstitümüzün çalışma alanlarını oluşturan bölüm ve bunlara bağlı ana bilim dallarının öğretim üyeleri ve öğrencileri ile birlikte Kış Sporları  ve Spor Bilimleri Enstitüsüne aktarılmasının gerçekleşmesinin ardından Yüksek Lisans ve Doktora Lisansüstü eğitim faaliyetlerine devam edecektir.          Atatürk Üniversitesi Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsüne Yüksek lisans ve Doktora programları çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği ilgili enstitüler tarafından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü alınarak Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenebilir.Enstitümüzde Lisansüstü eğitim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ile Sporda yeterlilik programlarından oluşur. Eğitim ve öğretim dili, açılacak programlara göre Senato tarafından belirlenir. Lisansüstü programların müfredatı, başvurma koşulları ve diğer hususlar ile ilgili kurallar uygulama esaslarında belirtilir. Kontenjanlar ile başvuru takvimi ve istenilen belgeler Rektörlükçe ilan edilir.

Misyon ve Vizyon

              Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü’nün Misyonu; Spor Bilimleri de diğer alanlarda olduğu gibi bilimsel esaslara uyarak yapılan planlamalarla önemli bir sektör olma yolunda hızlıca gelişimini sürdürmektedir. Bu sektörü yaşatabilecek, geleceğe taşıyabilecek, kalkınmaya katkıda bulunan, analiz ve sentez yapabilen, öğrendiğini uygulayabilen, sonuçlarını değerlendirebilen; iletişim, ekip çalışması ve liderlik becerilerine sahip mezunları ile sorun çözebilen, optimum düzeyde bilgi ve teknoloji üreten, öğretme ve öğrenme coşkusuna sahip geleceği şekillendirecek,  ürettiği bilgi ve hizmeti değere dönüştürecek Spor Bilimciler yetiştirmektir.              Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü’nün Vizyonu ise; günümüzde Kış Sporları ve Spor Bilimleri bir ilin, bölgenin ve ülkenin kalkınmasını sağlayabilecek, ekonomik, sosyal ve kültürel tanıtımı en etkili şekilde yapabilecek tek spor aktivitesidir. “Spor Bilimleri alanında verdiği eğitimin, ürettiği bilgi ve  teknolojinin, araştırma sonuçlarının yanı sıra yenilikçiliği  ve yaratıcılığı özümsemiş, sunduğu  hizmetlerin öncelikli olarak talep edildiği bilime ve topluma ileri  düzeyde katkı yapan uluslararası bir Enstitü olmaktır”.