Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Kronolojik Erzurum Tarihi

Kronolojik Erzurum Tarihi
 1. MÖ. XI. yy. (Azzi–Hayaşa) dönemi
 2. MÖ.VIII. yy. (Urartu) egemenliği dönemi
 3. MÖ. Önce 585–550 (Medler) dönemi
 4. MÖ. 550–530 (Persler) dönemi
 5. MÖ. 330–323 (İskender) dönemi
 6. MÖ. 323–120 (Selokit Krallığı) dönemi
 7. MÖ. 120–34 (Partlar) dönemi
 8. MÖ. 34 Roma egemenliğinin başlaması
 9. MÖ. 395 (Bizans) egemenliğinin başlaması
 10. 610 Erzurum'un Sasanilerin eline geçmesi
 11. 638 İlyaz Bin Ganen'in Erzurum'u ele geçirmesi
 12. 651 Habib bin Mesleme'nin Erzurum'u Bizans'tan geri alması
 13. 686 Bizanslı komutan Leontlos'un Erzurum'u alması
 14. 700 Emevi Halifesi Abdülmelik'in oğlu Abdullah'ın Erzurum'u Bizans'tan geri alması
 15. 753 Kentin yeniden Bizanslıların eline geçmesi
 16. 772 Ermeni ayaklanması üzerine kente gelen Amr bin İsmail el–Haris'in yöreyi Abbasi yönetimine bağlaması
 17. 934 Loannes Kurkuas'ın kenti ele geçirerek Bizans yönetimine bağlaması
 18. 948 Kentin Abbasiler tarafından geri alınması
 19. 949 Loannes Çimiskes'in kenti yeniden Bizans yönetimine bağlaması
 20. 979 Erzurum yöresinin Bağratlı David'e verilmesi
 21. 1001 II. Basileos'un Erzurum yöresini Bağratlılardan geri alması
 22. 1019 II. Basilleosun Oltu'yu ele geçirmesi
 23. 1048 İbrahim Yinal ve Kutalmış Bey'in Erzurum yöresine akınlar yapması
 24. 1054 Tuğrul Bey'in Erzurum önlerine kadar ilerlemesi
 25. 1058 Yakut Bey'in Erzurum yöresindeki bir çok yeri ele geçirmesi
 26. 1071 Erzurum yöresini fetheden Ebulkasım'ın Saltuklular beyliğini kurması
 27. 1202 Anadolu Selçuklu sultanı II. Süleyman şah'ın Saltuklular beyliğini ortadan kaldırması
 28. 1230 Alaeddin Keykubat'ın Erzurum beyi Cihanşah'ı görevden alarak kendi doğrudan Anadolu Selçuklu yönetimine bağlaması
 29. 1242 Erzurum'un Moğolların eline geçmesi
 30. 1295 Erzurum'un tümüyle İlhanlı egemenliği altına girmesi
 31. 1358 Erzurum'un Cezayirli Uveys Bahadır Han'ın eline geçmesi
 32. 1385 Karakoyunluların Erzurum'u ele geçirmesi
 33. 1387 Timur'un, kenti Mutahharten'in yönetimine vermesi
 34. 1404 Timur'un ölmesi üzerine Yusuf Ali adlı bir Türkmenli kent yönetimini ele geçirmesi
 35. 1434 Akkoyunlu hükümdarı Karayülük Osman'ın Erzurum'u alması
 36. 1468 Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Erzurum'u ele geçirmesi
 37. 1502 Erzurum'un Safevilerin eline geçmesi
 38. 1517 Yavuz Sultan Selim'in Erzurum'u Osmanlı yönetimine bağlaması
 39. 1535 Erzurum Beylerbeyi'nin kurulması
 40. 1590 Kent halkının yeniçerilere karşı ayaklanması
 41. 1622 Abaza Mehmet paşanın ayaklanması
 42. 1628 Abaza Mehmet paşanın ayaklanmasının sona ermesi
 43. 1803 Erzurum Valisi Gürcü Osman paşanın ayaklanması
 44. 1828 Erzurum'un Rus işgaline uğraması
 45. 1829 Rusların Erzurum'dan çekilmesi
 46. 1856 Türk–Rus savaşı (Gavurboğan savaşları)
 47. 1877 Erzurum'un yeniden rus işgaline uğraması ve şanlı Aziziye savaşında Erzurum'un Türk tarihine emsalsiz bir zafer kazandırması
 48. 1879 Berlin antlaşması ile Rus işgalinin sona ermesi
 49. kronolojik