Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Kuruluş Misyonu

Kuruluş Misyonu

1957’de kurulan Atatürk Üniversitesi, Kurucu Bilim Heyeti tarafından şu görev ve işlevlerle tanımlandı.

1-Kurulacak üniversitenin yeni bir bilim merkezi olmakla beraber, öncelikle ve bilhassa Doğu Anadolu’nun bir taraftan milli ve içtimai, diğer taraftan maddi ve iktisadi kalkınmasına hizmet edebilmesi, memleketin Doğu bölgesine de diğer bölgelerin derecesinde refah ve manevi sıhhat kazandırması,

2-Doğu’nun manevi ve içtimai kalkınmasında rol oynayabilecek manevi ve içtimai ilimler fakülteleri ile Doğu Anadolu’nun maddi refahına hizmet edebilecek müspet ilimler, fen ve teknik fakültelerin üniversite bünyesinde yer almaları,

3-Fakültelerin araştırma yetiştirme faaliyetlerinde bölgenin özelliklerinin ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurması, Doğu Anadolu’nun kalkınmasında örnek olmak, araştırma sonuçlarını bölgeye yaymak ve tatbik etmek,

4-Üniversite bünyesindeki teşekküllerin hem kendi aralarında, hem de diğer üniversiteler ile sıkı iş birliği yapmaları ve Hükümetçe alınacak kalkınma tedbirlerinin inikâslarını yakından takip etmeleri.