Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

REKTÖRÜMÜZÜN ZİYARETİ

Sayın Rektörümüz Prof.Dr.Ömer ÇOMAKLI hocamızın Yüksekokulumuzu ziyareti

REKTÖR YARDIMCIMIZIN ZİYARETİ

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ hocamızın ziyareti 25.04.2019

NARMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Yüksekokulumuzdan Görüntüler

NARMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Yüksekokulumuzdan Görüntüler

NARMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Yüksekokulumuzdan Görüntüler

NARMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Yüksekokulumuzdan Görüntüler

NARMAN MESLEK YÜKSEKOKULU

Hizmet Binası

MEZUNİYET TÖRENİ

Mezuniyet Törenleri

DEVİR TESLİM

Devir Teslim

Yönetimin Mesajı

Sevgili öğrenciler, Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu, toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayacak, alan bilgisinin yanı sıra mesleki ve teknik becerilere sahip olan ve onu etkin bir şekilde kullanabilen, milli ve evrensel değerleri özümsemiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlarımıza ulusal ve uluslararası ortamlarda rekabet imkânı ve istihdam edilebilme niteliklerini kazandırmalıyız. Bu amaçla yüksekokulumuzda, yükseköğretimde uluslararası kalite ve güvence standartlarına ulaşmak için, yetkin ve güler yüzlü öğretim elemanı kadrosu genişletilmiş, güncel eğitim programlarımız ve iyi bir fiziki alt yapı siz değerli öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Narman Meslek Yüksekokulu 20 yıllık geçmişi, özverili akademik ve idari personeli, bugün 9 Bölüm ve bu bölümlere bağlı 11 Programda 680 üzerindeki öğrencisi ve kuruluşundan bu güne kadar nitelikli insan gücüne kattığı, yetiştirdiği mezunları ile bölgemiz, ülkemiz ve dünyamızın aydınlık geleceğinin şekillenmesinde çok önemli bir işlev görmektedir. Sevgili öğrenciler, Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu olarak alanımızla ilgili hizmetin en iyisini vermeyi hedefliyoruz. Yüksekokulumuza adımınızı attığınız ilk günden yanınızda olacak ve iş yaşamınızda ihtiyaç duyacağınız bilgi ve becerilerle donanmanız için sizlerle birlikte çalışacağız. Tüm çabalarımızdaki başarıda en büyük payın siz sevgili öğrencilerimizin olduğu bilincindeyiz. Ülkemizin değerli insanları her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır. Sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.
Doç. Dr. Oğuz Akın DÜZGÜNNarman Meslek Yüksekokulu Müdürü

Tarihçe

Yüksekokul`umuz Rektörlük Makamının, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/4-2 maddesi uyarınca yaptığı teklif ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı`nın 16/06/1995 tarihli oluru ile açılmış olup, 1997-1998 yılında, 6 Öğretim Elemanı ve 2 Programla eğitim-öğretime başlamıştır. Bugün itibariyle Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Laborant ve Veteriner Sağlık, İnşaat Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği programı olmak üzere toplam 6 programda, 680 öğrenci ve 16 öğretim elemanı ile eğitim-öğretime devam etmektedir.


 

Misyon ve Vizyon

Narman Meslek Yüksekokulu; çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikimi ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve problem çözme yeteneği gelişmiş, çevresine liderlik edebilecek yapıda, Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, vatansever bireyler yetiştiren nitelikli eğitim vermeyi, araştırma ve topluma hizmet sorumluluğunu evrensel standartlarda yürütmeyi, bilgi üretmeyi, uygulama ve yaymayı ilke edinmiştir. Narman Meslek Yüksekokulu`nun vizyonu; nitelikli eğitimi gerçekleştirirken ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan, bilgi üreten, sürekli gelişen, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile örnek olabilecek yüksekokul olmaktır.