Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

TÜRKÇE YETERLİK SINAVI
2019-09-18
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ 2. ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARI
2019-09-12
100/2000 Doktora Programları Başvuru Sonuçları
2019-09-05
Tüm Duyurular

Yönetimin Mesajı

Başkanlığımız, aşağıya çıkartılan ve “124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”de yer alan görevleri öğrenci merkezli yaklaşımıyla, şeffaf, paylaşımcı, katılımcı bir anlayış içerisinde ve teknolojik değişim ve gelişime açık bir yapıya sahip olarak yürütmektedir. 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı:
Madde 31
– Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işleri yapmak,
b) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi işlemlerini yürütmek,
c) Verilecek diğer benzeri görevleri yerine getirmek.

Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz; Güler yüzle, güvenli ve hızlı bir şekilde bilgi ve belge hizmeti sunan, Katılımcı, paylaşımcı ve ekip çalışmasını teşvik eden, Sürekli gelişen, bilgi ve teknolojileri kullanan, Üst düzeyde paydaş memnuniyeti sağlayan, birim olmaktır.
Misyonumuz; Üniversitemiz öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca yapılması gereken iş ve işlemlerini, ilgili mevzuat çerçevesinde ve diğer birimler ile iş birliği içerisinde eksiksiz ve kısa sürede gerçekleştirerek öğrenci ve paydaş memnuniyetini sağlamaktır.

Akademik Takvim

Sayılama (İstatistik)

Merak Edilenler

Bağlantılar

Öğrenci Konsey ve Kulüpleri

Mevzuat

Pasaport İşlemleri

Dosyalar

Değişim Programları

Uluslararsılaşma

Kontenjan ve Puanlar

Bilgi Rehberleri

Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS)