Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Oltu Yerleşkesi, Yusuf Ziyabey Mahallesi, Sanayi Caddesi, Oltu - Erzurum.

BEŞERİ VE SOSYAL BİLİMLER

Devam

Devamı

Dekanın Mesajı

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/2/2015 tarihinde kararlaştırılarak kurulmuş olup, 08 Mart 2015 tarih ve 29289 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Bankacılık, Sosyal Hizmet ve İşletme gibi disiplin alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek donanıma sahip önder nitelikte elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Diğer bir hedefi ise, alanında sahip olduğu eğitim-öğretim, bilgi-beceri ve araştırma imkânlarını toplumla paylaşmak, üretilen bilgiyi topluma aktarmaktır.Fakülte bünyesinde bulunan Sosyal Hizmet, Bankacılık ve Finans  ve İşletme Bölümleri, 2016-2017 öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Maliye bölümünde hocamız olmadığı için maalesef öğrenci kabul edilememiştir. Önümüzdeki yıldan itibaren bu bölüme de öğrenci almayı planlamaktayız. Fakültemizde öğrenim dili Türkçedir. Bununla birlikte uzaktan eğitim yoluyla (Bu dönemde yüz yüze) İngilizce dersleri verilmektedir. Mesleki İngilizce ve seçmeli İngilizce dersleri fakültemiz hocaları tarafından verilmektedir.Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi adından da anlaşılacağı üzere Oltu gibi şirin bir ilçemizde kurulmuş olup bu alanda ilkler arasında yer almaktadır. Geniş, ferah dershaneleri, salonları, öğrenci kantini, yemekhanesi, kütüphanesiyle mimari açıdan muhteşem bir binaya ve geniş yeşil alanlarıyla muhteşem bir yerleşkeye sahibiz. Yerleşkemizde futbol, voleybol, basketbol, tenis gibi öğrencilerin her türlü spor etkinliği yapacağı tesislerimiz mevcuttur.Böyle sıcak ve güzel bir ortamda akademisyenlerimiz öğrencilerimizle bütünleşerek, plan-proje çerçevesinde verilecek eğitimde, birikimlerini öğrencilere birebir aktaracaklardır. Yenilikçi müfredat, takım çalışması ve bilgili becerikli eleman yetiştirme birikimi ile eğitim verecek olan Fakültemizde, öğrencilerimiz etkin iletişim ve düşünme becerisi kazanacaklar.Fakültemizde her biri farklı kültür ve sosyal çevreden gelmiş ve farklı entelektüel birikimlere sahip akademisyenlerimiz eğitim vermektedir. Bu durum doğal olarak öğrencilerin düşünce ve bilgi dünyasına zenginlik katacaktır. Bu yapıda eğitim alan öğrencilerimiz birikimlerini toplum yararına kullanma becerilerini fakültemizin eğitim faaliyetleri çerçevesinde tarihi Oltu İlçemizin hatta Erzurum, Kars, Artvin, Ardahan ve çevrelerinin zengin ortamında kazanacaklardır.Fakültemizden mezun olan öğrencileri proje yönetimi, öngörülemeyen problemleri çözme becerisi, etkin iletişim becerisi, ülkemizin ve küresel toplumun etik ve insani değerlerine bağlı, hakkaniyeti gözeten bireyler olarak önemli konumlara gelmelerini amaçlıyoruz.Sevgili öğrenciler  sizleri sadece tahsil etmiş olduğunuz ilimlerin değil aynı zamanda kültürel,  sanatsal ve entelektüel etkinliklerin sürekli olduğu bir ortamda eğitim almaya  davet ediyorum. Bu vesileyle hepinize başarılar diliyorum.                                                                                                                                                                         DEKAN                                                                                                                                                                                      Prof. Dr. Aslan GÜLCÜ                    

Tanıtım

Kurullar ve Komisyonlar

Oltu

Etkinlikler

Fotoğraflar

Öğrenciler

Bölümlerimiz

Kampüs

FAKÜLTEMİZDE DERSLERE GİREN ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ

Oltu'da Sosyal Yaşam

Personel Görev Dağılımı

Öğrenci Dilekçe Formları

Akademik Personel Dilekçeleri

İç Kontrol Birimi

Fakülte Müfredatları

Fakülte Strateji Planı