Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

.

Okulumuzun Eğitim Binası

OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU

Okulumuzdan Görseller

OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU

Okulumuzun Eğitim Binası

.

Bilgisayar Laboratuvarı

OLTU MESLEK YÜKSEK OKULU

Grafik Tasarım Laboratuvarı

OLTU MESLEK YÜKSEK OKULU

Kantin

OLTU MESLEK YÜKSEK OKULU

Kantin

OLTU MESLEK YÜKSEK OKULU

Kimya Laboratuarı

.

Kütüphane

OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU

Konferans Salonu

.

Mezuniyet

OLTU MESLEK YÜKSEK OKULU

Okulumuzdan Görseller

OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU

Okulumuzun Eğitim Binası

Yönetimin Mesajı

     Bilginin, toplumumuzun ve insanlığın, sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda gelişmesi yönünde kullanılmasını amaç edinmiş olan Oltu Meslek Yüksekokulu ülkenin kalkınması ve uluslararası alanda rekabet edebilmesi için, temelde ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücünün oluşturulması için tüm imkânlarını seferber etmektedir. Bunu yaparken üniversitemizin adını taşımaktan büyük gurur duyduğu, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ülkemizin modern dünyada yerini almasını sağlayan Büyük Önder Atatürk'ün gösterdiği hedeflere ulaşmada çağın gerektirdiği her türlü bilgiyi; ülkesinin menfaatlerini gözeterek öğretmeyi ve değerlendirmeyi temel ilke olarak kabul etmektedir. Bu ilke doğrultusunda, Oltu Meslek Yüksekokulu, lâik, demokratik, ülkesi ve milletinin birlik ve beraberliğine önem veren, insan hak ve hürriyetine saygılı, bilimsel düşünme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmektedir. 
     Oltu Meslek Yüksekokulu öğrenci odaklı olma misyonunu yerine getirirken kısıtlı imkânlarına rağmen sahip olduğu değerlerden güç alarak eksikliklerin giderilmesi için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir.
Doç. Dr. Cavit YEŞİLYURT
Oltu Meslek Yüksekokulu Müdürü
 

Tarihçe


      Oltu Belediye Başkanlığı, 03.04.1994 tarih ve 3 Sayılı Belediye Meclis Kararına istinad eden yazısı ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ne müracaat ederek Oltu İlçesinde bir Meslek Yüksekokul açılmasını talep etmiştir. Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü,  Meslek Yüksekokul için gerekli asgari fiziki imkanların belediye tarafından karşılanması şartıyla Oltu Meslek Yüksekokulu’nun açılmasını uygun görmüş ve 01.06.1994 tarihli yazıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na müracaat etmiştir. Yükseköğretim Kurulu bu müracaatı 05.07.1994 tarih ve 1558 Sayılı kararı ile kabul etmiştir. Böylece Oltu Meslek Yüksekokulu 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılında Belediye’ye ait bir binada akademik faaliyetlerine başlayarak, yükseköğrenime ilk adımını atmıştır. 2000 Yılında Meslek Yüksekokul binamız hizmete açılmış, derslikler, laboratuar, atölye ve stüdyo sınıfları ile öğrencilerimize uygulamalı olarak ders verme imkanı genişletilerek eğitim öğretime devam edilmiştir.

Misyon ve Vizyon

          Oltu Meslek Yüksekokulu, bilginin, toplumumuzun ve insanlığın, sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda gelişmesi yönünde kullanılmasını amaç edinmiştir.   Ülkelerin kalkınması ve uluslararası alanda rekabet edebilmesi için, temelde yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Bilgi üretme kapasitesi gelişmiş ve modern bilgi ve teknolojiyi kullanabilen insan unsuru, 2000’li yılların dünyasını yönlendirecek en etkili faktör olacaktır.  Oltu Meslek Yüksekokulu, üniversitemizin adını taşımaktan büyük gurur duyduğu, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ülkemizin modern dünyada yerini almasını sağlayan Büyük Önder Atatürk`ün gösterdiği hedeflere ulaşmada çağın gerektirdiği her türlü bilgiyi; ülkesinin menfaatlerini gözeterek öğretmeyi ve değerlendirmeyi temel ilke olarak kabul etmektedir. Bu ilke doğrultusunda, Oltu Meslek Yüksekokulu, lâik, demokratik, ülkesi ve milletinin birlik ve beraberliğine önem veren, insan hak ve hürriyetine saygılı, bilimsel düşünme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmektedir.   Toplumun istek ve ihtiyaçlarına en uygun kalitede cevap verilebilmesi için her türlü bilgi ve beceriye sahip insan gücünün yetiştirilmesi gerekir. Gençleri, geleceğin dünyasına çağdaş donanımlarla hazırlamayı başta gelen görevleri arasında kabul eden Meslek Yüksekokulumuz, büyük bir özveriyle, katılımcı ve çağdaş düşüncelerle yarınlara yön verebilecek Türk insanının yetiştirilmesine çalışmaktadır. Oltu Meslek Yüksekokulu, öğrencilerine bilgiye ulaşma, bilgi sağlama, bilgi üretme ve elde edilen bilgileri değerlendirebilme becerisini kazandırmaktadır. Oltu Meslek Yüksekokulu, sürekli değişen ve yenilenen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilecek, uluslararası rekabet gücüne sahip bir ortam hazırlamayı öncelikli görevleri arasında kabul etmektedir. Bu bağlamda “Sürekli Öğrenmek ve Öğretmek” Oltu Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu olarak benimsenmiş, “Sürekli Öğrenen ve Öğreten Bireyler Yetiştirmek” bir misyon olarak kabul edilmiştir.