Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Oltu Yer Bilimleri Fakültesi

YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bakır Yatağı (Artvin-Murgul)

YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Narman Peri Bacaları

Dekanın Mesajı

2009-2010 akademik yılından itibaren eğitim-öğretim vermeye devam eden Atatürk Üniversitesi Oltu Yer Bilimleri Fakültesi, yer bilimleri alanında bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak ve yenilikçi, girişimci ve lider yer bilimci mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken hedef, bireyin sorun çözme, proje yapabilme, ekip çalışması, yaratıcılık ve yenilik gibi her yerde ve her zaman geçerli vasıfların kazanılmasına yardımcı olacak eğitim-öğretimi sunmanın yanında ulusal ve uluslararası düzeyde donanıma sahip mühendisler mezun etmek olacaktır.Akademik yapılanma ve altyapı çalışmalarını artırarak devam ettiren Oltu Yer Bilimleri Fakültesi bünyesinde halen Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümleri mevcut olup lisans düzeyinde ve ilaveten Jeoloji Mühendisliği bölümünde lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir.Yerküremizdeki doğal kaynaklara olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Dolayısıyla bu kaynakların bazıları, insanların aşırı tüketim talebi karşısında yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu nedenle çok yönlü değerlendirmeler yaparak çevreyi en az etkileyen veya kullandıklarımızı geriye kazanabileceğimiz tasarımların gerçekleştirilmesi zorunlu görülmektedir. Aynı zamanda, dünyamızda doğal olaylara bağlı felaketler sıklıkla yaşanmakta bu da can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Bilimsel tecrübe ve teknolojik olanakları kullanarak doğal olayların üstesinden gelinmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Fakültemiz bünyesindeki bölümler bu bilinçle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürecekler ve bilimsel-teknolojik araştırmalarla hem doğal kaynakların tespit edilerek verimli bir şekilde kullanılması hem de doğal felaketlerle etkili mücadele konularında en üst seviyede katkı sağlayacaklardır.Fakültemiz, milli birlik ve beraberlik içerisinde çağdaş ve donanımlı bireyler yetiştirirken aynı zamanda bu bireylerin eğitim-öğretim hayatları süresince sosyal ve kültürel faaliyetlerden faydalanmaları, sportif aktivitelere katılmaları ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için de gerekli tedbirleri almaktadır. Bu amaçla, 115 dönümlük Atatürk Üniversitesi, Oltu Yerleşkesi içerisinde, kapalı spor salonu, fitness salonu, sinema ve tiyatro salonu, bilardo, masa tenisi, tenis kortu, futbol, voleybol, hentbol ve basketbol sahaları titizlikle hazırlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.Atatürk Üniversitesi Oltu yer Bilimleri Fakültesi, yer bilimleri alanında çağdaş ve kaliteli mühendislik eğitimi vermekte ve yer bilimlerine ilgi duyan idealist gençlerimizi davet etmektedir.Prof. Dr. Ekrem KALKAN                                                                            Atatürk Üniversitesi Oltu Yer Bilimleri Fakültesi Dekanı