Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Yönetimin Mesajı

  Geleceğinizi birlikte şekillendirelim; Sevgili öğrenciler,  Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu, toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayacak, alan bilgisinin yanı sıra mesleki ve teknik becerilere sahip olan ve onu etkin bir şekilde kullanabilen, entelektüel, milli ve evrensel değerleri özümsemiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Baş döndürücü hızla değişen, ihtiyaçları, sorunları ve beklentileri her geçen gün artan bir dünyada yaşıyoruz. Mezunlarımıza ulusal ve uluslararası ortamlarda rekabet imkânı ve istihdam edilebilme niteliklerini kazandırmalıyız. Bu amaçla yüksekokulumuzda, yükseköğretimde uluslararası kalite ve güvence standartlarına ulaşmak için akreditasyon çalışmaları yapılmış, yetkin ve güleryüzlü öğretim elemanı kadrosu genişletilmiş, güncel eğitim programlarımız ve iyi bir fiziki alt yapı siz değerli öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Yüksekokulumuzda sertifikasyon programları ve seminerler düzenlenerek hem öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlanmakta hem de onlara sosyal sorumluluk projelerinde yer alma imkanları sunulmaktadır. Bu doğrultuda yüksekokulumuz kuruluşundan bugüne kadar çeşitli kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle işbirliği yapılarak 19 sosyal riski azaltma ve mesleki kurs düzenlenmiş ve bu kurslardan 786 kursiyer faydalanmıştır. Ayrıca yüksekokulumuza ait 10 bilimsel proje rektörlüğümüz tarafından desteklenmiştir. Pasinler Meslek Yüksekokulu 500 dönümlük bir arazi üzerinde konumlandırılmış kampüs alanı, 19 yıllık geçmişi, özverili akademik ve idari personeli, bugün 10 Bölüm ve bu bölümlere bağlı 13 Programda 960 üzerindeki öğrencisi ve kuruluşundan bu güne kadar nitelikli insan gücüne kattığı yetiştirdiği 1000’e yakın mezunu ile bölgemiz, ülkemiz ve dünyamızın aydınlık geleceğinin şekillenmesinde çok önemli bir işlev görmektedir. Sevgili öğrenciler, Atatürk Üniversitesi PMYO olarak alanımızla ilgili hizmetin en iyisini vermeyi hedefliyoruz. Yüksekokulumuza adımınızı attığınız ilk günden yanınızda olacak ve iş yaşamınızda ihtiyaç duyacağınız bilgi ve becerilerle donanmanız için sizlerle birlikte çalışacağız.Tüm çabalarımızdaki başarıda en büyük payın siz sevgili öğrencilerimizin olduğu bilincindeyiz. Ülkemizin değerli insanları her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır. Sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.
Prof. Dr. Saltuk Buğrahan CEYHUNYüksekokul Müdürü
  

Tarihçe

Kuruluş ve Gelişme Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı olarak eğitim- öğretim veren bir yüksek öğretim kurumudur. 02.09.1993`te Erzurum`a 37 km uzaklıktaki Pasinler ilçesinde kurulmuştur. 1994-1995 eğitim-öğretim yılında Teknik Programlar Bölümüne bağlı olarak  İnşaat Programı  ile eğitime başlamıştır. Bugün itibariyle yüksekokulumuz Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, Harita ve Kadastro, Yapı Denetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bankacılık ve Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Turizm ve Otel İşletmeciliği, İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Elektronik Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi ve İklimlendirme Teknolojisi Programlarında 960 üzerindeki öğrencisi ile eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Tüm programlarımızda 2 yıllık Önlisans Eğitimi verilmekte olup öğretim dili Türkçedir. Önlisans programlarından mezun olan öğrenciler; Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programı Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik koşullarına göre dört yıllık lisans eğitimine devam edebilir. İsterlerse, Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde, örgün eğitim veren fakültelerin alanları ile ilgili bölümlerinde 4 yıllık lisans öğrenimlerini tamamlayabilirler.

Misyon ve Vizyon

Vizyon Güvenli bir öğrenme ortamında, bütünleşik akademik ve mesleki teknik becerileri kazandırmak, sürekli değişen küresel bir toplumda uluslar arası standartlarda eğitim, çeşitli kariyer fırsatları ve bireysel başarılara ulaşmak için her öğrenciye imkân vermek. Misyon İnsan hak ve özgürlüklerine saygılı, doğaya, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, Atatürk ilkelerine bağlı, kamu yararını gözeten, hedefleri olan, mesleğinde uzman, inisiyatif sahibi, farklı kültür ve anlayıştaki insanlarla iletişim kurabilen, öğrenmeyi öğrenmiş, bilimsel anlayışlı, araştırmacı ve sorgulayıcı, özgür ve eleştirel düşünen ve düşüncelerini uygar bir şekilde ifade edebilen,bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacak  nitelikli insan gücü yetiştirmek. Hedef Mesleki Teknik Eğitimde toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç, istek ve beklentilerini sürekli karşılayacak şekilde kurumun gelişmesini sağlamak, mezunlara yerel, ulusal ve uluslararası ortamlarda istihdam edilebilme niteliklerini kazandırmak, uluslararası birikimin ülkeye aktarılmasına katkıda bulunmak, mesleki ve teknik yükseköğretim başta olmak üzere ulusal politikaları ve stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol almaktır. Meslek alanında endüstrinin istediği bilgi ve beceriye sahip üstün nitelikli eleman ihtiyacını karşılayan, mesleki eğitim ve uygulama alanlarında bilimsel araştırmalar yapan ve ülkemizdeki mesleki eğitimin sorunlarının çözümüne katkıda bulunan bir kurum olmaktır.            Prof. Dr. Saltuk Buğrahan CEYHUNYüksekokul Müdürü