Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Atatürk Üniversitesi

Şenkaya Meslek Yüksekokulu

Yönetimin Mesajı

Şenkaya, sahip olduğu tarihi, coğrafik, ekonomik ve kültürel değerler ile yüksekokul açısından elverişli bir konumda bulunmaktadır. Amacımız öğrencilerimize günümüz teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında, uygulamalı ve çağdaş eğitim sistemleri ile kaliteli bir öğrenim süreci ve yaşam boyu kullanabilecekleri faydalı bilgi ve becerileri kazandırmak ve bilimsel veriler çerçevesinde sorgulama, yorumlama, çözüm üretme ve uygar dünya ile yarışacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır.             Kazanacağınız bu bilgi, beceri ve deneyim ile güzel bir meslek sahibi, ve topluma yararlı bireyler olmanız bizim için övünç kaynağı olacaktır. Allahuekber dağlarının eteğinde ve buram buram  tarih kokan insanları sıcak ve misafirperver ilçemizde görüşmek dileğiyle…                                                                                                   

Tarihçe

TARİHÇE,           Şenkaya Meslek Yüksekokulu Erzurum’a 167 km uzaklıkta bulunan Şenkaya ilçesinde Üniversitemize bağlı olarak “Şenkaya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu” kurulması teklifi Yükseköğretim Kurulu’nda 28 Mayıs 2009 tarihinde 2547 sayılı yasanın 7/d-2 bendine göre uygun bulunmuştu. Ancak sağlık alanında öğretim elemanı bulunamamasından dolayı Okulumuzun adı 02/02/2012 tarihli Yükseköğretim Kurul Toplantısı’nda Şenkaya Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilerek “Muhasebe ve Vergi uygulamaları “ programının açılmasına karar verilmiştir.

Misyon ve Vizyon

Atatürk Üniversitesi Şenkaya Meslek Yüksekokulu’nun misyonu, Kendi değerlerini özümseyen, toplumsal ve ahlaki değerlere sahip, evrensel değerlere açık, nitelikli ,mesleki açıdan yetkin, yenilikçi, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici ,katılımcı ,düşünce yapısında, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, bilgiyi paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı amaç edinmektir. Ülkemizin bilgi, beceri ve refahına katkı sağlayacak çalışmaları yapmak ,bilim ve teknolojiden sosyal faaliyetlere kadar uzanan geniş bir alanda özgün araştırmaları, üst düzey eğitimi,ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik, topluma hizmeti amaç edinmiş saygın bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

Tanıtım