Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yönetimin Mesajı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, evrensel değerde bilgi üretecek bilimsel faaliyetleri geliştirmek, öğrencilerini ihtiyaç duyacağı bilgi ve beceriyle donatmak, çağdaş bilimsel bilgiyi üretecek biçimde kullanmalarını sağlamak misyonu ile hareket eden bir Lisansüstü eğitim kurumudur. Misyonu doğrultusunda eğitim-öğretim hizmetlerini, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini yürütme gayreti içindedir. Enstitümüz, 1982 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bu güne aralıksız olarak Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini yaygınlaştırarak sürdürmekte, Sosyal Bilimler alanında önemli bilimsel araştırmaların yapılmasına öncülük etmektedir.Çağdaş bilimin gerekliliklerini karşılayacak bilimsel bilgi ile donanmış akademisyenleri bünyesinde barındırmakta olan Enstitümüz, 2016-2017 Öğretim Yılı itibariyle 39 Anabilim dalı ve 70’i aşkın bilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi gerçekleştirmektedir. Enstitümüz; sahip olduğu öğretim üyesi potansiyeli ile onların bilgi ve birikimlerini genç bilim insanlarına aktarmalarını sağlamakla görevli bir üst birimdir.Enstitümüzde halen kayıtlı 5898 öğrenci öğrenim görmektedir. Bunlardan 3573 âdeti Yüksek Lisans, 1292 âdeti Doktora, 998’i Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci öğretim ve Uzaktan Eğitim olmak üzere) öğrencisidir. Yine otuz iki (32) ülkeye mensup 16’sı Tezsiz olmak üzere 212’si Yüksek Lisans, 206’sı Doktora, toplam 418 yabancı uyruklu öğrenci Enstitümüzde kayıtlı bulunmaktadır. Enstitümüz çevre illerimizdeki üniversiteleri yetiştirdiği elemanları ile desteklediği gibi, onlarla birlikte yürüttüğü ortak programlarla gelişmelerine katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede 16 programda destekleyici enstitü konumundadır. Halen farklı programlarda görevlendirilmiş ve 35. madde ile Üniversitemize naklen gelmiş 111 Araştırma Görevlisi mevcuttur.2003 yılından beri düzenli olarak Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi adıyla yayımlanan Enstitü dergimiz, 2016 yılı içerisinde çıkardığı dört sayısıyla takip edilen bir dergi olmayı hak etmiş olup, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Uluslar arası veri tabanı EBSCO Publishing Inc., ve ASOS Index tarafından dizinlenmekte ve tam metin olarak yayımlanmaktadır. Ayrıca üniversitemiz e-dergi portalında da tam metin olarak dizinlenmekte, makale teslim, kabul ve onay işlemleri bu portal üzerinden yapılmaktadır.Lisansüstü öğrenci alımları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı aracılığıyla ve bütün enstitülerle birlikte otomasyon sistemi üzerinden yapılmakta ve adaylara üç bölüm tercihi yapma imkânı sağlanmaktadır. Öğrenci ders kayıtları da otomasyon üzerinden yapılmaktadır. Yine öğrencilerin bütün işlemleri Enstitü Web sayfası üzerinden önceden hazırlanmış ve kalite belgeli formlar üzerinden yürütülmektedir. Ayrıca Enstitü salonunda öğrencilerin bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla, internet bağlantılı bilgisayar ünitesi bulunmaktadır. Enstitümüz lisansüstü öğrencilerinin hazırlamış oldukları tezler, Enstitü logosunun basılı olduğu tez kapakları ile ciltlenmektedir. Yine tezler için bir CD arşivi de oluşturulmuştur.Büyük bir sorumluluk ve özveriyle; üstün nitelikli, çağdaş, özgüvenli, aklı ve bilimsel düşünceyi ilke edinmiş insanlar yetiştirmek, katılımcı ve çağdaş anlayışla evrensel değerlere bağlı lisansüstü programlarıyla değişik birimlerin uzman ve yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla yürüttüğümüz tüm çalışmaların etkin sonuçlar vermesi en büyük dileğimizdir....Prof. Dr. Sait UYLAŞ

Tarihçe

Kuruluş: Sosyal Bilimler Enstitüsü, 20 Temmuz 1982 tarih ve 17760 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü`ne bağlı olarak teşekkül etmiş, Yükseköğretim Kurulu`nun 18 Ekim 1982 tarihli toplantısında aldığı kararla resmen kurulmuştur.  Gelişim: Enstitü 1982-1983 Öğretim Yılında; Fen-Edebiyat Fakültesi: Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Coğrafya, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı; İlahiyat Fakültesi: İslam Medeniyeti ve Sosyal Bilimler, Kelam ve İslam Felsefesi, Tefsir ve Hadis Bölümlerinde 8 doktora öğrencisi ile öğretime başlamıştır. Önceki yönetmeliklere göre fakültelerde doktora çalışmalarını sürdüren 115 doktora öğrencisi Enstitüye devredilmiştir.

Misyon ve Vizyon

Ülkemizin en köklü ve eski üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün amacı; “Toplumsal gelişmeye katkıda bulunacak ve evrensel değerde bilgi üretecek nitelikli bilim insanı yetiştirerek, Eğitim-Öğretim Standartları açısından Ulusal ve uluslararası düzeyde etkin kurum haline gelmektir” Enstitümüzün politikası; Uluslararası standartlar ve eğitim-öğretim kuruluşlarının uygulamalarını takip ederek işbirliği içerisinde çağdaş bilimsel bilgiye ulaşmak, Öğretim üyeleri, öğrenciler, çalışanlar ve ilgili birimlerin katılımını sağlayarak, bilgi gücünü ve kaynaklarını verimli ve etkin bir şekilde kullanmaya çalışmak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kontrolünde hizmet kalitemizi ve sistemimizi sürekli iyileştirerek paydaşlarımızın memnuniyetini artırmaktır.

ÖĞRENCİLER

TANITIM

YÖNETİM

FORM VE DİLEKÇELER

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

ENSTİTÜ DERGİSİ

DOKTORA FORMLAR

YÜKSEK LİSANS FORMLAR

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FORMLAR