Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

.

.

Devamı

MİSYON VE VİZYON

Su Ürünleri Fakültesi Misyonu ve Vizyonu

Devamı

ÜRÜN VE HİZMETLER

Satışa sunulacak balık, balık yavrusu ve balık yumurtası çeşitleri

Devamı
ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİNDE YENİ ADIM
2019-07-12
YENİ KAPALI DEVRE SİSTEMİ
2019-07-08
Dr. Otoniel Carranza Mevlana Değişim Programı ile Fakültemize geldi
2019-05-14
Tüm Duyurular

Dekanın Mesajı

Dünya nüfusunun 2050 yılında yaklaşık 10 milyar olacağı ve bu kadar nüfusu besleyebilmek için, şu an sahip olduğumuz gıda miktarını %60 oranında arttırmamız gerektiği, bilim camiası tarafından düşünülmesi gereken öncelikli konular arasındadır. Karalarda yapılan tarımsal üretimin artık üst sınırlara ulaşmış olmasından dolayı insanların beslenmesi için sucul kaynaklardan daha çok yararlanma zorunluluğunu ortaya çıkmıştır. Dünya Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre su ürünleri yetiştiricilik sektörü gıda açığını gidermek için ihtiyaç duyulan artışın sağlanabilmesinde en büyük katkıyı yapabilecek sektörlerin başında gelmektedir. Uzun yıllardan beri gerek dünyada gerekse ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliğinin en hızlı büyüyen gıda üretim sektörü olması da bunu açıkça göstermektedir. Su ürünleri/balık, hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasında gelecek vadetmekle kalmayıp, fonksiyonel bir gıda olarak zengin uzun zincirli çoklu doymamış omega-3 yağ asitleri içeriği sayesinde koroner kalp rahatsızlıkları ve sinir sistemine dayalı hastalıklar başta olmak üzere birçok sağlık probleminden korunmak için ihtiyaç duyulan bir kaynaktır.Ülkemizde hızla büyümeye devam eden su ürünleri yetiştiriciliği sektörü mevcut potansiyelimizin henüz çok az bir kısmını kullanmış/kullanmakta olup, bu alanda hala katetilecek çok önemli bir mesafenin olduğu açıktır. Sektördeki hızlı büyüme, karşılaşılan sorunların çözümü için bilimsel araştırmaların önemini net bir şekilde ortaya çıkarmış ve netice itibarı ile araştırmacılar ile sektör temsilcilerinin işbirliği içerisinde çalışmasının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Ülkemiz su ürünleri sektörü iç tüketime hitap etmesinin yanında, uluslararası alanda da yüksek talep gören çok önemli bir ihracat kaynağı olarak gelecek vadetmektedir. Hâlihazırda Avrupa Birliğinin Ülkemizden hayvansal ürün olarak sadece su ürünleri ithalatı yapması, konunun önemini çarpıcı bir şekilde ortaya koymaktadır.  Su Ürünleri Fakülteleri genel anlamda sucul ekosistemlerin doğal yapısı ve bu ortamlarda gerçekleşen balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğini de içerisine alan insan aktiviteleri üzerine eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten yükseköğretim kurumlarıdır. Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 2010 yılında kurulmuş genç bir fakülte olmakla birlikte, 2010 yılına kadar faaliyet gösteren Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümünün yıllar öncesine dayanan tecrübe birikimi ve akademik gücünü taşımaktadır. Türkiye balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir gelişimi için bilgi üretmek misyonu ile modern eğitim ve araştırma altyapısına sahip Fakültemiz, bölgesel ihtiyaçları da göz önüne alarak çözüm odaklı araştırmalar yürütmeye ve misyonuna uygun ulusal ve uluslararası seviyelerde rekabet edebilecek donanımlı Su Ürünleri Mühendisleri yetiştirmeye devam edecektir.
                                                                                                                                               Prof. Dr. Murat ARSLAN

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü’ ne bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın 05/10/2010 tarih ve 18022 sayılı yazıları üzerine, 28/03/1983 tarih ve 2809 Sayılı Kanunun ek 30.maddesine göre Bakanlar Kurulunun 25/10/2010 tarihli kararı ile kurulmuş olup, 15 Kasım 2010 tarih ve 27760 sayılı Resmi Gazetede yayımlananak yürürlüğe girmiştir.

Misyon ve Vizyon

Misyon: Su Ürünleri Fakültesinin var oluş sebebi Türkiye balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir gelişimi için bilgi üretmektir.Vizyon:Bilginin üretilmesi, uygulanması ve yayılmasına uluslararası düzeyde liderlik etmek.Hedefler:*Türkiye balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörleri için ulusal ve uluslararası seviyelerde rekabet edebilecek donanımlı su ürünleri mühendisleri yetiştirmek,*Türkiye balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinin sürdürülebilir gelişimine yönelik ulusal ve uluslararası projeler yürütmek ve nitelikli yayınlar üretmek,*Uluslararası işbirliği ve değişim programlarını etkin bir şekilde kullanmak,*Bölgemizde doğal olarak yaşayan ekonomik değere sahip balık türlerini yetiştiriciliğe kazandırmak,*Bölgemizdeki su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması ve yönetilmesi için bilgi üretmek,*Bölgemizde su ürünleri tüketimini teşvik etmek.