Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Yönetimin Mesajı

         Sevgili Öğrenciler                
         İnsan üzerinde yaşadığı dünyayı ancak dil aracılığı ile algılar, anlamlandırır ve anlayabilir. Çocukluğundan itibaren anadiliyle tanışır ve onu öğrenir. Gelişen ve değişen dünya şartları duygu ve düşüncelerin yalnızca yakın çevreyle değil, aynı zamanda diğer insanlar ve kültürlerle bütünleşmek için iletişim kurma ihtiyacını zorunlu kılar. Daha fazla bilgi ve kaynağa ulaşma isteği yabancı dil öğrenme isteğini beraberinde getirir. Bu süreçte yabancı dil bilme tabii bir ihtiyaca dönüşerek gelişen teknolojiyle birlikte insanın yeni beliren farklı ihtiyaçlarından doğan gerekçeler dil bilme ve/veya öğrenme güdüsünü artırmaktadır. İnsanın gerek kendini gerekse dış dünyayı fark etmesinde, kendi kültürü ve dili dışında yabancı kültürleri ve dilleri öğrenmesinde, bilgi, görgü ve becerilerini artırmasında en az bir yabancı dili bilmesi elzem hale gelmiştir. Birey yabancı bir dili öğrenirken ve kültürünü tanırken kendi dilinin ve kültürünün de farkına daha iyi varabilir. Kendi dilini daha iyi kullanmaya başlar. Dili öğrenenin amacı zaten bu olmalıdır. Öğrenme bireyseldir. Dilin kullanımı da bireye aittir. Buna bağlı olarak yabancı bir dili öğrenirken bireyin/öğrencinin kendi çabası çok önemlidir. Bireysel olarak çaba sarf etmek zorundadır. Aksi takdirde öğrenme tam olarak gerçekleşemez. Erken yaşta yabancı dil öğretiminin gereği dil eğitimcileri ve dil bilimcilerinin pek çoğunun hemfikir olduğu bir konudur. Çocuğun anadil edinim ilkelerine koşut biçimde düzenlenen yabancı dil öğretim yaklaşımı son yıllarda benimsenen bir görüş olmuştur. Buna dayanarak artık ilköğretim programlarında yabancı dil öğretiminin ikinci sınıfa kadar çekilmesi bu düşüncenin göstergesi olarak değerlendirilebilir.
  Küreselleşen dünyada bireylerin üstün bilgi ve becerilere sahip olmaları onları daha fazla ön plana çıkarmaktadır. Bu noktada eğitimli bireyleri başkalarından ayrıcalıklı kılan en önemli özelliklerden biri de bir yabancı dili iyi derecede bilmeleridir. Bir yabancı dili öğrenirken amaç başka bir ülkenin insanlarıyla iletişim kurabilmek, farklı kültürleri tanımak, farklı bakış açıları kazanabilmek ve bunun sonucunda kendi ülkesinin milli ve manevi değerlerinden uzaklaşmadan, ülkesi ve milletine bağlı olarak daha donanımlı yetişkin bireyler olmaktır. Bunların yanında yabancı dil bilmek alanında uzman olmak, başkalarıyla daha rahat iletişim kurabilmek,  mesleğinde daha yukarılara çıkmak  için en önemli şartlardan birini sağlamaktadır. Hazırlık sınıflarının kaldırılmasıyla ve ders saatlerinin düşmesine bağlı olarak yabancı dil öğrenme imkanı biraz daha azalmıştır, ancak öğrencilerimiz bu kısıtlı ders saatlerini etkin bir şekilde kullanabilirlerse öğrenmemek için hiç bir neden kalmayacaktır.
  Yükseköğretim Kurumları Sınavında göstermiş olduğunuz başarıya bağlı olarak yaptığınız tercihe göre Atatürk Üniversitesinin bir üyesi olmuş bulunuyorsunuz. Üniversitemizin bir üyesi olmakla ne kadar gurur duysanız azdır. Başta Yabancı Diller Yüksekokulu'nun tüm akademik ve idari personeli olmak üzere, tüm üniversitemiz personeli sizleri Anadolu'nun Zirvesinde ağırlamaktan mutluluk duyacaktır. Üniversite öğrenimi görmek bir ayrıcalıktır. Atatürk Üniversitesinde öğrenim görmek ise başka bir ayrıcalıktır. Üniversite hayatınıza ilk adımınızı burada attığınız için sizleri en içten dileklerimizle kutluyoruz. Yabancı Diller Yüksekokulu geniş ve donanımlı, alanlarında uzman kadrosuyla Üniversitemizin tüm birimlerindeki Zorunlu Yabancı Dil derslerini öğrencilerimize en iyi şekilde sunabilmek için büyük bir çaba ve özveri göstermektedir. Sizlere sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir eğitim ve öğretim hayatı diliyorum.


                     
                         

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi’nde, kuruluşundan günümüze kadar yabancı dil derslerinin de içinde bulunduğu zorunlu dersler ile ilgili ön lisans ve lisans düzeyindeki hizmetler çeşitli birimler tarafından verilmiştir. Bu hizmetler zorunlu dersler koordinatörlüğü ve 1992’de kurulan Dil Merkezi (DİLMER) tarafından yürütülmüştür. Yeni fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitü birimlerinin açılması ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yabancı dil hazırlık sınıflarının oluşturulması gibi nedenlerle yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak üzere Atatürk Üniversitesi senatosunun Yabancı Diller Yüksekokulu kurma kararı Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 25 Mart 2005 tarih ve 005801 yazısıyla uygun görülmüş ve 3 Şubat 2006 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu karar 1 Mart 2006 tarih ve 26095 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılıyla birlikte Yabancı Diller Yüksekokulu kendi modern donanımlı binasında hizmetine başlamıştır.

Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz, Atatürk Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu`nun sunduğu eğitim-öğretim programları her şeyden önce; öğrencinin kişisel, akademik, entelektüel ve eleştirel düşünce becerilerinin gelişimine katkıda bulunacak ortamı yaratmayı öngörmektedir. Böylece, üniversite öğreniminin ilk basamağını Yüksekokulumuzda aldığı eğitimle aşan öğrencilerimiz kayıtlı bulundukları bölümlerine dönerken sorumluluk alma, paylaşım ve disiplin kazanmış olurlar. İçerik veya bilgi-beceri bağlamında elde ettiği kazanımla öğrencilerimizin, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri İngilizce yayınlardan takip edebilecek, yorumlayabilecek, metinleri tercüme edebilecek, profesyonel, kültürel ve sosyal yaşamda gerekli dil iletişimini sağlayabilecek sorumluluk ve özgüven taşıyan bireyler olmaları hedeflenmektedir.     Misyonumuz, ·İngilizceye hakim, akademik amaca yönelik olarak bölüm derslerini takip edebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilen, uluslararası bilimsel etkinliklere katılabilen gençler yetiştirmek,   ·İngilizce eğitim hizmeti sunan veya bilgi sağlayan diğer üniversite ve araştırma ve geliştirme programlarını takip edebilmek ve bunun sonucunda gerekli bilgi aktarımını sağlamak,   ·Çağdaş dil öğreniminde çeşitli araç-gereçler (bilgisayar, uydu, DVD player vb.) kullanarak yeni eğitim teknikleri geliştirmek,   ·Öğrencilerimizin araştırma yeteneklerinin geliştirmelerinde dilsel engellerin aşılması için gerekli adımları atarak ülkemizi ve üniversitemizi yurt içi ve özellikle de yurt dışında temsil edebilmek,   ·Bütün bunlar ışığında yabancı dili sevdirmek, okuduğunu- dinlediğini anlayan, anladıklarını yazılı ve sözlü ifade edebilen, farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurabilen, özgüven sahibi çağdaş bireyler topluma kazandırmak, yüksekokulumuzun misyonudur.