Hastane English Yeni Site Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti

Konuyu düzenleyen 2547 Sayılı Kanun 46 ncı maddesi için lütfen tıklayınız.

07 Temmuz 2018 tarih ve 30471 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren  2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri ile İlgili  Bakanlar Kurulu Kararı'na ulaşmak için lütfen tıklayınız.


2018-2019  eğitim-öğretim yılı öğrenci katkı payları ve öğrenim ücreti miktarları için  lütfen tıklayınız.ÖĞRENCİ KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

• Bir yarıyıl kayıt yeniletmez isem, izleyen yarıyıl öğrencilik hakkım devam eder mi?

Akademik takvimde belirlenen süreler içinde kaydınızı yeniletmek zorundasınız. Bu süre içinde kaydınızı yeniletmezseniz o yarıyıl/yılda derslere giremezsiniz ve bu süre öğrenim sürenizden sayılır. Öğrencilik haklarından yararlanamazsınız.

İzleyen yarıyılda kayıt yaptırılması ve 44'üncü maddenin (c) fıkrasında belirlenmiş öğrenim sürelerinin aşılmaması hâlinde öğrencilik haklarından yararlanırsınız.

• Kaydımı yeniletmez isem kaydım silinir mi?

Öğrencilerin, katkı payı ve öğrenim ücretini yatırmayarak kayıt yenilememesi hâlinde kayıtları  ile ilgili olarak, 2547 sayılı Kanun'un Geçici 67'nci maddesinde yer alan hüküm kapsamında işlem yapılır.

• Katkı payımı/öğrenim ücretimi yatırdım fakat kayıt hakkımdan vazgeçmek istiyorum, geri alabilir miyim?

Katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra kayıt hakkından vazgeçmeniz hâlinde, yatırmış olduğunuz ücreti geri alamazsınız.

• Katkı payı/öğrenim ücretini hafta sonu yatırabilir miyiz?

Bankamatiklerden ve internet bankacılığı aracılığı ile katkı payı/öğrenim ücretini mesai saatleri dışında da yatırabilirsiniz.

• Katkı payı/öğrenim ücretlerini (öğrenci harçlarını) kim belirliyor?

Katkı payı ücretleri her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.

• Katkı payı ücretlerinde bölümlere göre farklılıklar var mı?

Bakanlar Kurulunca fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve devlet konservatuvarına göre ayrı ayrı katkı payı belirlenmektedir.

• Katkı payını veya öğrenim ücretini zamanında ödemezsem ne olur?

Öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Bu öğrenciler, ilgili yarıyılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

• Öğrencinin mezuniyet tarihi hangi tarihtir?

Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Ancak, bu tarihe kadar staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve diğer sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur.

• Stajlarını yapmayan/yapamayan öğrencilerin katkı payı

Ders kaydı gerektirmeyen stajlar ve benzeri etkinliklerden dolayı mezuniyetleri, bir sonraki yarıyıla/yıla taşan öğrenciler o eğitim-öğretim yarıyılında/yılında katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemezler. Ancak, öğrencilik haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler staj yaptıkları yarıyıl/yılda katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler.

• Birinci ve ikinci öğretim programlarında başarı sıralamasında ilk %10’a giren öğrenciler ne kadar katkı payı öder?

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk %10’a giren birinci öğretim öğrencileri bir sonraki dönemde öğrenci katkı payının yarısını, ikinci öğretim öğrencileri ise bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.

%10`a giren öğrencilerin herhangi bir nedenle fazla yatırdıkları katkı payı ve öğrenim ücretleri %10 İade Formu doldurularak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Harçlar Şefliğine teslim edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenir.

• Yıllara Göre Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri İle ilgili Bakanlar Kurulu Kararları

2018-2019 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı
2017-2018 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı
2016-2017 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı
2015-2016 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı
2014-2015 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı
2013-2014 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı
2012-2013 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı
2011-2012 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı
2010-2011 eğitim-öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı